Hallituksen päätös kokousta pitämättä

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Osakeyhtiön hallitus voi tehdä päätöksiä myös varsinaista kokousta pitämättä. Ilman kokousta tehty hallituksen päätös on kuitenkin dokumentoitava ja säilytettävä kuten tavanomainen kokouspöytäkirja.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Hallituksen päätöksenteko ei edellytä kokousta

Osakeyhtiön hallitus voi tehdä päätöksiä myös varsinaista kokousta pitämättä. Jokaiselle hallituksen jäsenelle on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus osallistua päätöksentekoon – muutoin päätöksiä ei saa tehdä.

Päätös ilman kokousta on yhtä lailla dokumentoitava

Ilman kokousta tehty hallituksen päätös on kirjattava, numeroitava, allekirjoitettava ja säilytettävä kuten hallituksen kokouksen pöytäkirja. Velvoite on lakisääteinen, mutta laadukas dokumentaatio antaa myös ammattimaisen kuvan yrityksen johtamisesta esimerkiksi sijoitusneuvotteluissa.

Päätöksenteon tulee pohjautua osakeyhtiölakiin

Tarjoamme käyttöösi mallilausekkeet kymmeniin eri päätöksentekotilanteisiin, kuten tilinpäätöksen käsittelyyn, lainoihin ja prokuroihin. Yhtiöoikeuden asiantuntijoidemme laatimat mallisisällöt pohjautuvat osakeyhtiölakiin. Voit toisaalta muokata päätösasiakirjan sisältöä vapaasti omien tarpeidesi mukaan.

Päätösasiakirjat valmiiksi jopa 10x nopeammin

Sopimuskoneen teho perustuu siihen, että voit luoda asiakirjan parhaimmillaan hiirenklikkauksin. Tarkkaan kehitetyt malliehtomme mukautuvat valintojesi mukaan. Kysymys ei ole siis perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan uudesta teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt. Käyttökokemus on ollut Sopimuskoneen kehityksen keskiössä.

Sopimuskone tarjoaa mallisisällöt yli 40 erilaiseen päätöstyyppiin

Esimerkkejä valittavana olevista päätöstyypeistä:

Yhtiön johto

⁃ Toimitusjohtajan valitseminen
⁃ Prokuran antaminen tai peruuttaminen
⁃ Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
⁃ Esitys hallituksen jäsenten palkkioista*
⁃ Esitys hallituksen jäsenten lukumäärästä*
⁃ Esitys hallituksen jäsenistä*

Tilinpäätös

⁃ Tilinpäätöksen käsitteleminen ja hyväksyminen
⁃ Poistosuunnitelman muuttaminen kirjanpidossa
⁃ Esitys tilintarkastajaksi*
⁃ Esitys tilintarkastajan palkkiosta*

Varojenjako

⁃ Esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi (taseen osoittaman voiton käyttäminen, mistä tulee päättää varsinaisessa yhtiökokouksessa)*
⁃ Esitys pääoman palauttamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta (vaihtoehtoisesti suora päätös varojen palauttamisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen)*

Rahoitus

⁃ Pankkitilin avaaminen yhtiön nimiin
⁃ Lainan tai pankkitakauksen ottaminen
⁃ Luotto- tai rahoituslimiitin ottaminen tai sellaisen korotus
⁃ Sijoituksen vastaanottaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahastoon)

Osakeanti

⁃ Esitys osakeannista (myös suunnatut osakeannit, maksulliset tai maksuttomat)*
⁃ Suora päätös osakeannista, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen
⁃ Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)*

Optio-oikeudet osakkeisiin

⁃ Esitys optio-oikeuksien antamisesta*
⁃ Suora päätös optioiden antamisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen siihen
⁃ Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään optioiden antamisesta (“optiovaltuutus”)*

Omien osakkeiden hankkiminen

⁃ Esitys omien osakkeiden hankkimisesta (voi olla myös suunnattu)*
⁃ Suora päätös omien osakkeiden hankkimisesta, jos yhtiökokous on valtuuttanut hankintaan
⁃ Esitys hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta*

Muu päätöksenteko

⁃ Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta*
⁃ Yhtiökokouksen koollekutsuminen

*Esitys yhtiökokoukselle, jolle päätös lähtökohtaisesti kuuluu

Mitä jos ei tulostetakaan?

Asiakirjat allekirjoitetaan puhelimella tai tietokoneella, ja ne arkistoituvat automaattisesti Sopimustilillesi. Mapit, kynät ja tulostimet eivät ole siis tarpeellisia. Ilman kokousta tehdyssä hallituksen päätöksessä dokumentaation tarkastaminen ja allekirjoittaminen etänä korostuu, koska päätöksentekijät ovat tyypillisesti toisistaan erillään.

Miten laadin päätösasiakirjan Sopimuskoneella?

  1. Valitse asiakirjamallin valmiista listasta, mistä hallitus on tekemässä päätöstä (esim. prokuran antaminen)
  2. Sopimuskone kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee asiakirjan tekstit (prokuristien tiedot ja toimivallan käytön säännöt)
  3. Sopimuskone neuvoo eri kohdissa lakiin pohjautuen, mitä sinun on syytä ottaa huomioon kirjauksissa
  4. Kun asiakirjasi on valmis, valitsemasi osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella
  5. Asiakirjasi arkistoituu automaattisesti yrityksesi sopimustilille, johon pääset myöhemmin helposti tietokoneella tai puhelimella
Laadi asiakirja