Tarjous (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tarjous on antajaansa oikeudellisesti sitova ehdotus ryhtyä sopimukseen toisen osapuolen kanssa. Tämä tarjousmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Suulliset tarjoukset sisältävät runsaasti riskejä

Tarjous on toiselle osapuolelle tehty sopimusehdotus, jolla pyritään sitovaan sopimukseen esimerkiksi toimeksiannon suorittamisesta. Laadi tarjouksesi aina kirjallisesti. Suulliset tarjoukset ja sähköpostitarjoukset ovat alttiita jälkikäteisille erimielisyyksille – tyypillisesti tarjouksentekijä on tällöin heikommassa asemassa. Sopimuskone muotoilee tärkeät kohdat puolestasi ja neuvoo kohta kohdalta, miten laadit laadukkaan tarjouksen.

Miten Sopimuskoneen tarjousmalli toimii?

Sopimuskoneella laadit sujuvasti tarjouksen sen sisällöstä ja laajuudesta riippumatta. Voit käyttää paitsi valmiita ehtojamme, kirjoittaa myös omiasi ja lisätä tarvittavat liitteet. Valmiit ehtomme kattavat lukuisat eri osa-alueet aina hinnoittelusta maksuehtoihin, salassapitoon ja mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemiseen. Mallisisältömme ovat liike-elämässä vakiintuneita ja yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimia.


--------------------

Offert

En offert är ett för budgivaren rättsligt bindande förslag om att vidta den åtgärd som anges i offerten, till exempel ett uppdrag eller en affär. Ett avtal ingås när offertens mottagare med sin underskrift har godkänt offerten.

Utforma offerten väl, undvik många problem

En offert är ett avtalsförslag till den andra parten, som syftar till ett bindande avtal, t.ex. om utförandet av ett uppdrag. Gör alltid upp din offert skriftligen. Muntliga offerter och offerter via e-post blir ofta föremål för meningsskiljaktigheter i efterhand – då är budgivaren vanligtvis i en svagare position. Sopimuskone formulerar de viktiga punkterna för dig och ger från punkt till punkt råd om hur du gör en högklassig offert.

Hurdan offert kan jag göra med hjälp av Sopimuskone?

Med hjälp av Sopimuskone förbereder du smidigt en offert, oavsett dess innehåll och omfattning. Du kan både använda våra färdiga villkor och skriva egna samt lägga till nödvändiga bilagor. Våra modellvillkor täcker många olika delområden, allt från prissättning till betalningsvillkor, sekretess och lösning av eventuella tvister. Våra modellinnehåll är väletablerade i affärsvärlden och har utarbetats av experter inom företagsjuridik.

I verkligheten innehåller Sopimuskone alltså inte en enda offertmall utan en kombination av många mallar. Glöm traditionella mallar och formulär, Sopimuskone sköter om det repetitiva arbetet för dig!

Hur länge är offerten i kraft efter att du har skickat den till den andra parten?

I offerten kan du ange inom vilken tidpunkt offerten måste besvaras. Om ingen giltighetstid har bestämts, skall svaret lämnas inom rimlig tid. En rimlig tids varaktighet bestäms från fall till fall.

Om du i efterhand inte vill förbinda dig till villkoren i din ursprungliga offert på grund av till exempel ändrade tidtabeller, kan du trots det fortfarande vara bunden av avtalet eller skadeståndsskyldig. Åtminstone kan det orsaka missnöje, antingen hos dig eller hos din kund. Fastställ en giltighetstid för offerten för tydlighetens skull, i synnerhet om du tror att motparten använder mycket tid till att gå igenom och begrunda offerten.

Jag förbereder en offert för att genomföra ett specifikt uppdrag. Hur sätter jag ett pris på min offert?

Sopimuskone innehåller färdiga klausuler om det arvode som ska betalas för uppdraget. Om uppdraget är momspliktigt, beräknar Sopimuskone automatiskt momsen som en del av arvodet. Dessutom kan du använda våra färdiga betalningsvillkor och fastställa en lämplig dröjsmålsränta.

När lönar det sig att avtala om sekretess för affärshemligheter? Hurdant är ett bra sekretessvillkor?

Sekretessen är standard om föremålet för offerten inbegriper känslig information . Ett bra sekretessvillkor skyddar på ett heltäckande sätt alla dina affärshemligheter, från produktutveckling till strategi och finansiell information. Sekretessvillkoren i vår offertmall beaktar allt som är väsentligt.

Sekretessvillkoret bör förstärkas med ett separat avtalsvite. Vitets effekt baserar sig på att det i huvudsak skall betalas oavsett överträdelsens omfattning. Så om din arbetstagare bryter mot avtalet, behöver du inte bevisa vilken skada som har skett. Affärshemligheter kan vara guld värda, men deras värde är vanligtvis svårt att mäta.

Hur kan den andra parten acceptera min offert på Sopimuskone?

Via SMS eller e-post kan du skicka en inbjudan till den andra parten, genom vilken parten kan granska din offert i Sopimuskone. Hen kan godkänna offerten med sin elektroniska underskrift, som är en del av vår tjänst.

När den används regelbundet, sparar den elektroniska underskriften 5-50 timmar av din tid per år, vilket innebär en möjlighet att göra en alternativ vinst på tusentals euro. Du behöver inte längre skriva ut eller ordna möten bara för att få underskrifter! Dina avtalspartners uppskattar också den tid de sparar.

Laadi asiakirja