Kiinteistön kunnossapitosuunnitelma

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Laadi Sopimuskoneella kunnossapitosuunnitelma, joka on tietyn aikavälin suunnitelma kunnossapitoa varten. Suunnitelmallinen kunnossapito edesauttaa tavoitteellisten käyttöikien saavuttamista.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Lyhyen ja pitkän aikavälin kunnossapitohankkeet

Taloyhtiöissä tulee olla kunnossapitosuunnitelma, joka laaditaan tai päivitetään esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden välein laaditun kuntoarvion pohjalta. Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa taloyhtiön hallituksen esittämään yhtiökokoukselle vuosittain selvityksen seuraavan viiden vuoden aikana tarpeellisista kiinteistön korjauksista. Kunnossapitoselvitykseen on kuitenkin syytä kirjata pidemmällekin tulevaisuuteen ajoittuvat korjaukset kustannusarvioineen.

Kunnossapitotarvesuunnitelman sisältö

Kunnossapitosuunnitelma sisältää lueteltuna ne korjaustoimenpiteet, joita taloyhtiössä joudutaan toteuttamaan tietyn aikajakson aikana. Tällä tavalla voidaan suunnitella jo etukäteen hankkeiden rahoitusta ja jakaa kunnossapidosta syntyvä taloudellinen rasite tasaisesti useammalle vuodelle.

Kunnossapitosuunnitelmalla luodaan linjaukset kuinka kiinteistöä hoidetaan. Tavoitteena on varmistaa, että osakkailla on mahdollisimman selkeä tieto suunnitteilla olevista ja päätetyistä kunnossapito- ja korjaustoimista sekä jo tehdyistä korjauksista.

Kunnossapitosuunnitelmassa esitetyt kustannusarviot perustuvat laatimishetkellä vallitsevaan hintatasoon, vastaaviin kunnossapito- ja korjaustoimiin sekä hankkeen arvioituun laajuuteen.

Laadi asiakirja