Projektisopimus

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Projektisopimus asettaa ehdot määräaikaiselle hankkeelle, jolla on selkeä tavoite. Laadukas sopimus pienentää todennäköisyyttä sopimusriitoihin ja suojaa sekä tilaajan että toimittajan etuja.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Mitä tarkoittaa "projekti"?

Projektilla tarkoitetaan tyypillisesti määräaikaista tilaustyötä, jolla on selkeästi määritelty tavoite. Yleensä projektissa – kuten tässäkin asiakirjamallissa – on selkeästi erikseen tilaaja ja toimittaja, jolloin tilaaja maksaa toimittajalle tietystä lopputuloksesta.

Projektisopimuksen tyypilliset ehdot ja niiden merkitys

Projekteja ei säännellä laissa yleisesti. Sen vuoksi projektisopimus käytännössä yksin määrittelee, mitä projektilta voidaan odottaa ja millä aikataululla. Muista kirjata sopimukseen siis kaikki oleellinen.

Projektisopimuksia on monenlaisia, mutta hyvin monesti sovitaan kaikista tai useammista seuraavista kohdista:

 • Projektin tavoitteet
 • Projektin sisältö
 • Palkkio ja maksuehdot
 • Aikataulu
 • Sopimuksen voimassaolo
 • Oikeus mahdollisten alihankkijoiden käyttöön
 • Työskentelytavat
 • Eri osavaiheiden raportointi
 • Immateriaalioikeudet
 • Salassapito
 • Kilpailukielto
 • Houkuttelukielto
 • Sopimussakko

Kiinnitä erityistä huomiota näihin

Projektin sisältö ja tavoitteet

Projektin sisältö ja tavoitteet ovat projektisopimuksessa tärkein osuus. Toteutettava työ on syytä määritellä mahdollisimman tarkasti, jotta jälkikäteisesti ei synny kiistaa, mitä tilattiin. Tyypillinen riita syntyy siitä, että toimittaja pitää tietynlaista työtä lisälaskutettavana, kun taas tilaaja katsoo sen kuuluvaksi jo aiemmin sovittuun kiinteään hintaan.

Palkkio ja oheiskulut

Sisältääkö projektin palkkio kaikki tilaajalle kertyvät kulut? Jos työhön liittyy moninainen määrä kolmansien osapuolten laskuttamia kustannuksia, kannattaa varmistaa, kuka vastaa niistä. Tällaisia oheiskuluja voivat olla esimerkiksi materiaalikustannukset, matka- ja majoituskorvaukset sekä viranomaismaksut.

Alihankkijoiden käyttö

Monesti vain projektin lopputuloksella on väliä. Silloin ei ole niin merkityksellistä, tekeekö työn toimittaja itse vai jakaako se töitä myös alihankkijoilleen. Toisinaan alihankkijat halutaan kuitenkin kieltää tai niiden käyttöä rajoittaa.

Salassapito

Yrityssalaisuuksien suojaaminen on niin keskeistä, että niiden salassapidosta sovitaan käytännössä kaikissa projekteissa. Jos osapuolten välillä ei ole erillistä salassapitosopimusta, projektisopimus on mainio paikka sopia luottamuksellisesta tiedosta.

Sopimussakko

Osapuolet voivat sopia sopimussakosta, joka tulee maksettavaksi esimerkiksi viivästyneestä projektista. Tällöin sakon määrä sidotaan yleensä viivästyksen kestoon. Lisäksi on suositeltavaa harkita kiinteää, varsin suurtakin sopimussakkoa esimerkiksi salassapitovelvollisuuden rikkomiselle tai projektista vetäytymiselle yllättäen.

Juristien laatimat malliehdot

Sopimustiedon palvelun projektisopimuksen malli sisältää juristien laatimat malliehdot kymmeniin eri tilanteisiin. Voit pikavalinnoin valita omaan sopimukseesi ne ehdot, jotka tarvitset. Palvelu myös neuvoo, mitä sinun on syytä ottaa huomioon eri kohdissa.

Kysymyksessä ei ole siis perinteinen projektisopimuksen pohja, vaan yhdistelmä lukuisia eri pohjia. Se muuntuu hiirenklikkauksin allekirjoitusvalmiiksi asiakirjaksi.

Toisenlainen projekti?

Perinteisen tilaustyön sijasta projekti voidaan nähdä eräänlaisena yhteistyön muotona, jossa kaksi osapuolta tekevät yhdessä töitä ja jakavat kustannuksia. Tällaiseen tilanteeseen on palvelussamme erillinen asiakirjamallinsa (ks. "yhteistyösopimus"). Lisäksi on erilliset asiakirjamallinsa esimerkiksi alihankintasuhteelle (ks. "alihankintasopimus") ja freelance-suhteelle (ks. "freelancer-sopimus").

Laadi asiakirja