Projektisopimus

Laadi asiakirja ilmaiseksi
Tietoa asiakirjasta

Projektisopimus asettaa ehdot määräaikaiselle hankkeelle, jolla on selkeä tavoite. Laadukas sopimus pienentää todennäköisyyttä sopimusriitoihin ja suojaa sekä tilaajan että toimittajan etuja.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Mitä tarkoittaa "projekti"?

Projektilla tarkoitetaan tyypillisesti määräaikaista tilaustyötä, jolla on selkeästi määritelty tavoite. Yleensä projektissa – kuten tässäkin asiakirjamallissa – on selkeästi erikseen tilaaja ja toimittaja, jolloin tilaaja maksaa toimittajalle tietystä lopputuloksesta.

Projektisopimuksen tyypilliset ehdot ja niiden merkitys

Projekteja ei säännellä laissa yleisesti. Sen vuoksi projektisopimus käytännössä yksin määrittelee, mitä projektilta voidaan odottaa ja millä aikataululla. Muista kirjata sopimukseen siis kaikki oleellinen.

Projektisopimuksia on monenlaisia, mutta hyvin monesti sovitaan kaikista tai useammista seuraavista kohdista:

 • Projektin tavoitteet
 • Projektin sisältö
 • Palkkio ja maksuehdot
 • Aikataulu
 • Sopimuksen voimassaolo
 • Oikeus mahdollisten alihankkijoiden käyttöön
 • Työskentelytavat
 • Eri osavaiheiden raportointi
 • Immateriaalioikeudet
 • Salassapito
 • Kilpailukielto
 • Houkuttelukielto
 • Sopimussakko

Juristien laatimat malliehdot

Sopimustiedon palvelun projektisopimuksen malli sisältää juristien laatimat malliehdot kymmeniin eri tilanteisiin. Voit pikavalinnoin valita omaan sopimukseesi ne ehdot, jotka tarvitset. Palvelu myös neuvoo, mitä ottaa huomioon eri kohdissa.

Kysymyksessä ei ole siis perinteinen projektisopimuksen pohja, vaan yhdistelmä lukuisia eri pohjia. Se muuntuu hiirenklikkauksin allekirjoitusvalmiiksi asiakirjaksi.

Toisenlainen projekti?

Perinteisen tilaustyön sijasta projekti voidaan nähdä eräänlaisena yhteistyön muotona, jossa kaksi osapuolta tekevät yhdessä töitä ja jakavat kustannuksia. Tähän on palvelussamme erillinen asiakirjamallinsa (ks. "yhteistyösopimus"). Lisäksi on erilliset asiakirjamallinsa esimerkiksi alihankintasuhteelle (ks. "alihankintasopimus") ja freelance-suhteelle (ks. "freelancer-sopimus").

Laadi asiakirja ilmaiseksi