Laaja sopimusvapaus

Varaston vuokrasopimuksesta on kyse silloin, kun huoneisto vuokrataan muuhun kuin asumiskäyttöön. Varaston vuokrauksessa sopimusvapaus on laaja ja osapuolet voivat sopia vapaasti esimerkiksi irtisanomisajasta.

Sopimuskoneen ehtovalikoima toimii myös muistilistana siitä, mistä kaikesta voit haluta sopia. Siihen, mistä ei ole erikseen sovittu, sovelletaan yleisiä lain säännöksiä.

Kirjallinen sopimus turvaa oikeutesi

Laadi vuokrasopimus aina kirjallisena, jotta kumpikin osapuoli on tietoinen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Jos esimerkiksi varaston kunto on mainttu sopimuksessa, on sitä myöhemmin paljon vaikeampi riitauttaa. Kun taas vaikkapa varaston kunnossapidosta tai vakuuttamisesta on selvä maininta sopimuksessa, ehkäisee se väärinkäytöksiä jo etukäteen.

Suullisen sopimuksen ongelmat

Suullisen vuokrasopimuksen katsotaan aina olevan voimassa toistaiseksi. Suullinen sopimus myös altistaa epäselvyyksille, sillä erimielisyyksien ilmaantuessa on usein vain sana sanaa vastaan. Riitely on aina kallista ja aikaa vievää. Ongelmat poistuvat, kun asioista on mustaa valkoisella.