Työtodistus, laaja (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tällä asiakirjamallilla voit laatia työtodistuksen ruotsiksi. Todistus sisältää työnantajan arvion työntekijän suoriutumisesta tehtävissään.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Työntekijällä on oikeus saada työtodistus

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle kirjallinen työtodistus työsuhteen päätyttyä, jos työntekijä todistusta pyytää. Työtodistus on annettava, jos sitä pyydetään 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä, tietyin edellytyksin sen jälkeenkin.

Mitä Sopimuskoneen laajan työtodistuksen malli sisältää?

Laajan työtodistuksen mallimme sisältää kaikki työsopimuslain edellyttämät kohdat:

i) työsuhteen osapuolet
ii) työsuhteen kesto
iii) työntekijän työtehtävät
iv) arvio työtaidoista ja käytöksestä
v) työsuhteen päättymisen syy

Jos et tarvitse todistukseen arviota työntekijän suoriutumisesta ja käytöksestä sekä työsuhteen päättymisen syystä, valitse palvelustamme erillinen suppean työtodistuksen malli (kaikki työtodistusmallit saatavilla myös sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi).


--------------------

Arbetsintyg, långt

Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran utfärda ett arbetsintyg när anställningsförhållandet upphör. Denna modell innehåller en bedömning av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande och skälet till att anställningsförhållandet upphör.

En arbetstagare har rätt att få ett arbetsintyg

Arbetsgivaren är skyldig att ge arbetstagaren ett arbetsintyg när anställningsförhållandet upphör, om arbetstagaren begär det. Arbetsintyget måste ges om det begärs inom tio år från det att anställningsförhållandet upphörde, och på vissa villkor även senare. På samma villkor måste arbetsgivaren utfärda ett nytt intyg som ersätter ett borttappat intyg.

En arbetsgivare som bryter mot sina skyldigheter i fråga om arbetsintyg åläggs böter.

Längre eller kortare arbetsintyg?

Två typer av arbetsintyg erkänns. Utöver anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifterna omfattar det så kallade längre arbetsintyget en bedömning av arbetstagarens utförande av sina arbetsuppgifter och skälet till att anställningsförhållandet upphört, eller, enligt arbetstagarens önskemål, endast ett av föregående alternativ. Alternativet är det så kallade kortare arbetsintyget i vilket endast anges anställningsförhållandets varaktighet och en beskrivning av det arbete som arbetstagaren utfört.

Arbetstagaren får avgöra omfattningen av sitt arbetsintyg

Arbetstagaren får bestämma om arbetsintyget ska vara längre eller kortare. Arbetstagaren ges ett kortare intyg om han eller hon inte begär något annat. Kom alltså ihåg att säkerställa att du inte skriver ett längre arbetsintyg i onödan om arbetstagaren inte vill ha ett sådant. Å andra sidan har arbetstagaren också rätt att få ett längre arbetsintyg vid ett senare tillfälle, även om han eller hon ursprungligen begärde den kortare versionen.

Vad innehåller Sopimustietos modell för ett längre arbetsintyg?

Vår modell för ett längre arbetsintyg omfattar alla de punkter som krävs enligt arbetsavtalslagen:

i) parterna i anställningsförhållandet
ii) anställningens längd
iii) arbetstagarens arbetsuppgifter
iv) en bedömning av arbetsskicklighet och uppförande
v) skäl till att anställningsförhållandet upphör

Om du inte behöver inkludera någon bedömning av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande eller skälet till att anställningsförhållandet upphör, välj den separata modellen för ett kortare arbetsintyg i vår tjänst.

Hur bedöms en arbetstagare?

Bedömningen bör omfatta arbetstagarens arbetsskicklighet, arbetsmoral och uppförande. Du bör inte gå utöver dessa, till exempel till faktorer som berör privatlivet. Bedömningen får vara objektiv. En arbetstagare som begärt ett längre arbetsintyg och som inte är nöjd med bedömningen har inte rätt att få ett nytt intyg som han eller hon föredrar.

Laadi asiakirja