Luvan myöntäminen edellytyksenä tupakointikiellolle muissa kuin yhteisissä ja yleisissä ulko- ja sisätiloissa

Taloyhtiön yhteisiä ja yleisiä sisätiloja, joissa tupakointi on kielletty, ovat esimerkiksi porraskäytävä, ullakko- ja kellaritilat, kerhotilat sekä yhteinen sauna. Taloyhtiö saa lisäksi halutessaan kieltää tupakoinnin hallitsemissaan yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla.

Taloyhtiön oikeus tupakoinnin kieltämiseen ei ulotu asukkaiden hallinnassa oleviin ulkoalueisiin eikä muihin ulkoalueisiin, jotka eivät ole taloyhtiön hallinnassa. Taloyhtiö ei siksi voi tupakkalain perusteella kieltää tupakointia esimerkiksi kadulla tai muulla yleisellä alueella, vaikka ulkoa leviäisi tupakansavua rakennuksen porraskäytävään.

Mikäli tupakointi halutaan kieltää huoneistoihin kuuluvilla parvekkeilla, huoneistojen käytössä olevissa ulkotiloissa, huoneistojen sisätiloissa tai muissa kuin yhteisissä ulko- ja sisätiloissa, tulee taloyhtiön hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä.

Kiellot määrää kunnan viranomainen taloyhtiön hakemuksesta, jonka taustalla pitää olla asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen enemmistöpäätös. Yksittäinen asukas ei voi hakea tupakointikieltoja viranomaiselta.

Tupakointikiellon hakemusprosessi viranomaiselle on määrämuotoinen

Kunnan viranomainen ei voi ratkaista tupakointikieltoa koskevaa asiaa, jos asuntoyhteisö ei ole hakemusta tehdessään noudattanut tupakkalaissa säädettyjä prosessiedellytyksiä. Tästä syystä on tärkeää, että hakemus laaditaan määrämuotoa noudattaen ja se sisältää kaikki tarvittavat selvitykset hakemuksen käsittelyyn.

Sopimuskoneen hakemus ohjeistaa käyttäjää hakemusta täytettäessä ja kirjaamalla hakemuksessa pyydettävät tiedot, laadit tupakointihakemuskiellon viranomaiselle nopeasti ja vaivatta.