Riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Rahanpesulain 2 luvun 3 §:n mukaan ilmoitusvelvollisen on laadittava riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi. Laatimisvelvoite koskee esimerkiksi tilitoimistoja. Tämä riskiarvio mukailee Taloushallintoliiton sisältöjä.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Rahanpesulain (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017) mukainen riskiarvio

Lain 2 luvun 3 §:n mukaan ilmoitusvelvollisen tulee laatia riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi. Laatimisvelvoite koskee esimerkiksi tilitoimistoja. Tämä riskiarvio mukailee Taloushallintoliiton sisältöjä.

Käytännössä kyseessä on yleinen riskiarvio omaan toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeistä. Riskiarvio-asiakirjaan tulee ilmaista keinoja riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi. Lisäksi esimerkiksi tilitoimiston tulee nimetä mahdolliset tehostetun seurannan piirissä olevat asiakkaat.

Riskiarvio on päivitettävä säännöllisesti. Mikäli toimivaltainen viranomainen tai asianajoyhdistys sitä pyytää, riskiarvio ja siihen tehtävät muutokset on toimitettava heille viivytyksettä.

Ilmoitusvelvollisen on lain mukaan otettava riskiarvion laadinnassa huomioon toimintansa luonne, koko ja laajuus.

Laadi asiakirja