Freelancer-sopimus (englanniksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Freelancerilla viitataan tässä henkilöön, joka tekee oman yrityksensä edustajana toimeksiantoja yhdelle tai useammalle asiakkaalle. Kysymys ei ole tällöin siis lähtökohtaisesti työsuhteesta.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Juristien laatimat malliehdot

Sopimuskoneen freelancer-sopimuksen malli sopii mihin tahansa tilanteeseen, jossa on kyse jonkin palvelun suorittamisesta toiselle. Tyypillisiä palveluita ovat esimerkiksi kiinteistönvälitys, konsultaatio ja luova työ.

Voit kirjoittaa sopimuksen ehdot itse tai valita Sopimuskoneen kymmenistä malliehdoista omaan tilanteeseesi mieluisimmat. Tarjolla on ehtoja esimerkiksi palkkiosta, maksuehdoista, liikesalaisuuksien salassapidosta ja immateriaalioikeuksista. Malliehdot ovat juristiemme laatimia.

Tämä sopimusmalli ohjeistuksineen lähtee oletuksesta, että freelancer on ulkopuolinen yrittäjä, joka tarjoaa palveluita toimeksiantosuhteen muodossa. Kysymys ei ole siis työsuhteesta.

Sähköinen allekirjoitus todisteena sopimuksen syntymisestä

Sopimuksen viimeistelyssä freelancer joutuu monesti tyytymään suullisiin vastauksiin ja ylimalkaisiin sähköpostikuittauksiin, mikä on omiaan luomaan väärinkäsityksiä.

Sopimuskoneella osapuolet voivat allekirjoittaa kaikki asiakirjansa sähköisesti. Sopimuskoneen sähköinen allekirjoitus aikaleimoineen ja muine teknisine tietoineen on vahva todiste siitä, että sitova sopimus on syntynyt. Molemmat osapuolet saavat automaattisesti oman digitaalisen kappaleensa valmiista sopimuksesta.


--------------------

Freelancer Agreement

Free-form agreement

The terms and conditions of assignments performed to another in freelancer work can be agreed freely. The agreement should be prepared in writing in order to avoid future ambiguities.

Agreement template for any situation

Our assignment agreement is suitable for any situation involving a service or work performance for another. Typical assignment agreements include agreements concerning real estate brokerage, consultancy and creative work. You can enter the terms of the agreement yourself or choose from Sopimustieto’s dozens of standard terms that suit your situation best.

Each contracting party signs the agreement with its smartphone. Our electronic finger signature is a stronger certification than a traditional signature about concluding an agreement.

With a written agreement, you avoid disputes and ambiguities

The assignment agreement should be made in writing in order to avoid future ambiguities. From the agreement, both the parties can check what has been agreed upon. Many disputes are not due to the dishonesty of either party, but to the fact that the parties already had a different perception of the content of the agreement from the outset. Therefore, a written agreement protects not only against dishonesty but also against honest misunderstandings.

All key terms of the assignment should be recorded in the agreement. What has not been agreed will be governed by the customary practices of the field and the general principles of contract law. However, these principles are unlikely to be best suited to the individual needs of the parties.

Laadi asiakirja