Nollatuntisopimus / muu vaihtelevan työajan työsopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Vaihteleva työaika tarjoaa joustavuutta tilanteeseen, jossa työvoiman tarve ei ole kiinteä. Tällä asiakirjamallilla sovit työajasta ja muista työsuhteen ehdoista ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Mikä tarkoittaa vaihteleva työaika? Entäpä nollatuntisopimus?

Vaihteleva työaika tarkoittaa järjestelyä, jossa työntekijän työaika vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä tai työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle töihin kutsuttaessa. Jos on sovittu, että viikoittainen työaika vaihtelee esimerkiksi 10–20 tunnin välillä, kysymys on vaihtelevasta työajasta.

Nollatuntisopimus on vaihtelevan työajan työsopimuksiin luokiteltava erityistapaus, jonka mukaan työnantaja ei takaa mitään työtunteja ja kutsuu työntekijän ainoastaan tarpeen mukaan töihin.

Vaihtelevalle työajalle ja nollatuntisopimuksille tulee olla perusteet

Nollatuntisopimusten kuten muidenkin vaihtelevan työajan työsopimusten sääntelyä kiristettiin vuonna 2018. Vaihtelevasta työajasta ei saa työnantajan aloitteesta sopia, jos sopimuksella katettava työnantajan työvoimatarve on kiinteä. Nollatuntisopimusta ei saa siis tehdä muuten vain tai ”varmuuden vuoksi”.

Työntekijän aloitteesta vaihtelevasta työajasta saa sopia rajoituksetta.


--------------------

Nollavtal/arbetsavtal om annan varierande arbetstid

Med varierande arbetstid avses ett arrangemang där arbetstagarens arbetstid varierar mellan en minimitid och en maximitid som anges i arbetsavtalet, eller där arbetstagaren förbinder sig att arbeta för arbetsgivaren när arbetstagaren kallas till arbete.

Vad innebär varierande arbetstid? Och hur är det med nollavtal?

Med varierande arbetstid avses ett arrangemang där arbetstagarens arbetstid varierar mellan en minimitid och en maximitid som anges i arbetsavtalet, eller där arbetstagaren förbinder sig att arbeta för arbetsgivaren när arbetstagaren kallas till arbete. Om man har avtalat att veckoarbetstiderna kommer att variera mellan till exempel 10 och 20 timmar, handlar det om varierande arbetstid.

Ett nollavtal är en särskild form av avtal om varierande arbetstid, enligt vilket arbetsgivaren inte garanterar någon arbetstid och endast kallar arbetstagaren till arbete enligt behov.

Det måste finnas grunder för avtal om varierande arbetstid och nollavtal

Under 2018 skärptes regleringen av nollavtal, liksom även av andra avtal om varierande arbetstid. Varierande arbetstid får inte avtalas på arbetsgivarens initiativ om arbetsgivarens arbetskraftsbehov som omfattas av avtalet är kontinuerligt. Ett nollavtal får därför inte ingås utan orsak eller ”för säkerhets skull”.

På arbetstagarens initiativ kan man avtala om varierande arbetstid utan begränsning.

Arbetsgivare, berättigandet till varierande arbetstid är inte permanent

Varierande arbetstider är ofta i arbetsgivarens intresse, eftersom det minskar risken att behöva hålla en anställd i arbete vid tillfällen då det de facto inte finns något arbete att erbjuda. Om sådana tillfällen (eller dagar) är vanliga är nollavtal eller annat arrangemang motiverat.

Även om det inledningsvis funnits grunder för varierande arbetstid måste man frångå denna arbetstidsform om förutsättningarna förändras. Om den faktiska arbetstiden under de föregående sex månaderna visar att den lägsta avtalade arbetstiden är mindre än arbetsgivarens faktiska behov av arbetskraft, ska arbetsgivaren på arbetstagarens begäran förhandla fram en ändring av arbetstidsvillkoret som motsvarar det verkliga behovet.

Laadi asiakirja