Perinnöstä luopuminen, ilmoitus kuolinpesän osakkaille

Kirjallinen ilmoitus

Perittävän kuoltua tehtävä ilmoitus perinnöstä luopumisesta on tehtävä kirjallisesti, mikä onnistuu helpoiten Sopimuskonetta ja sähköistä allekirjoitusta hyödyntämällä. Ilmoituksen voi osoittaa joko kaikille kuolinpesän osakkaille tai yhdelle heistä, pesänselvittäjälle, pesänjakajalle, testamentin toimeenpanijalle tai sille, jonka hyväksi luopuminen tapahtuu.

Luopuminen on tehtävä ennen perinnön vastaanottamista

Perintöveron välttämiseksi luopuminen on tehtävä ennen kuin olet ryhtynyt sellaisiin toimiin, joista voidaan tulkita sinun ottaneen perinnön vastaan. Pesän välttämättömät selvitystoimet eivät merkitse perinnön vastaanottamista, jos perillinen ei saa mitään henkilökohtaista etua pesästä. Myöskään pelkästään perunkirjoitukseen osallistumisen ei lähtökohtaisesti katsota merkitsevän perinnön vastaanottamista.

Ehdoton luopuminen

Keskeistä on, että luopuja luopuu kaikista oikeuksistaan kuolinpesässä, eikä esimerkiksi siirrä perintöoikeuttaa jollekulle, joka ei muuten perillisasemassa olisi. Muussa tapauksessa perintöosuuden siirtäjä joutuu ensin maksamaan perintöveron ja vastaanottaja vielä lahjaveron.

Luopuminen kokonaan tai osittain

Luopuminen on mahdollista joko kokonaan tai osittain. Osittainen luopuminen on verotussyistä kuitenkin järkevää ainoastaan, mikäli perintö perustuu vainajan testamenttiin.

Jos perillisasemassa oleva henkilö luopuu perinnöstä kokonaan, hän ei ole enää kuolinpesän osakas. Perinnöstä luopujan tilalle tulevat osakkaiksi perinnöstä luopujan omat perilliset, siten kuin perinnöstä luopuja ei olisi elossa.