Perinnönjakokirja

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa, kun pesä on selvitetty. Perinnönjaosta on laadittava jakokirja. Tämä malli soveltuu tilanteeseen, jossa pesän osakkaat sopivat perinnönjaosta keskenään, eli sopimusjakoon.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Jakokirja tehtävä kirjallisesti

Perinnönjaosta on laadittava jakokirja. Tämä malli soveltuu tilanteeseen, jossa pesän osakkaat sopivat perinnönjaosta keskenään, eli sopimusjakoon. Toimitusjaossa puolestaan perinnönjaon hoitaa ulkopuolinen, tuomioistuimen päätöksellään vahvistama pesänjakaja.

Laadi helposti pätevä jakokirja Sopimuskoneella

Perinnöjakokirjan laatiminen Sopimuskoneella on helppoa. Sopimuskone neuvoo sinut eteenpäin vaihe vaiheelta kertoen kussakin kohdassa tarvittavat tiedot. Lopputuloksena on juridisesti pätevä jakokirja. Sopimuskoneella perinnönjakokirjan laatiminen onnistuu keneltä vain.

Ositus ja lakiosa

Jos vainaja oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus. Perinnönjaossa on otettava huomioon rintaperillisten oikeus lakiosaan, joka on suuruudeltaan puolet lakimääräisestä perintöosasta.

Alaikäinen osakas

Jos joku pesän osakkaista on alaikäinen, edustaa häntä perinnönjaossa hänen edunvalvojansa. Edunvalvojan on hankittava perinnönjaon lopputulokselle maistraatin hyväksyntä.

Muotovaatimukset

Kaikkien pesän osakkaiden on allekirjoitettava jakokirja, minkä lisäksi jakokirjaan on otettava kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Jos jako toimitetaan ennen perintöverotuksen loppuun saattamista, jakokirja on toimitettava verovirastoon.

Laadi asiakirja