Työntekijää kuultava ennen työpaikan menettämistä

Työntekijälle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi eli lausua mielipiteensä ennen kolmea seuraavaa työnantajan tekemää ratkaisua:

  1. työsopimuksen irtisanominen työntekijän henkilöön liittyvin perustein
  2. työsopimuksen purkaminen
  3. loumauttaminen

Kutsun laadit helpoiten Sopimuskoneella

Kutsun kuulemistilaisuuteen laadit Sopimuskoneella parissa minuutissa. Voit myös pyytää työntekijää sähköisesti allekirjoittamaan kutsun, jolloin sinulla on todiste siitä, että olet varannut hänelle asianmukaisen tilaisuuden kuulemiseen.

Kuulematta jättäminen voi tulla kalliiksi

Työntekijän kuuleminen kuuluu hyvään tapaan ja reilun työnantajamielikuvan rakentamiseen. Juridisesti kuulematta jättäminen ei tee irtisanomista laittomaksi, mutta se voidaan kuitenkin katsoa vahingonkorvausta korottavaksi tekijäksi, jos työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen myöhemmin todetaan laittomaksi.

Muistio kuulemistilaisuudesta

Itse kuulemistilaisuudesta kannattaa laatia kirjallinen muistio, joka toimii tarvittaessa todisteena siitä, mitä tilaisuudessa on keskusteltu. Myös muistion laatiminen onnistuu kätevästi Sopimuskoneella (ks. asiakirjamalli "Työntekijän kuulemistilaisuus, muistio").