Harjoittelusopimus

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Harjoittelusopimus koskee tutkintoon kuuluvan harjoittelun järjestämistä yrityksessä.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Harjoittelusopimuksella sovitaan harjoittelun tavoitteista

Harjoittelun yleisenä tavoitteena voidaan pitää opiskelijan perehdyttämistä ohjatusti opintojensa kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja ammatillisen osaamisen kehittymistä sekä tietojen ja taitojen soveltamisen harjoittelemista työelämässä. Harjoittelujaksolle tulisi lisäksi erikseen määritellä harjoittelun yksilölliset tavoitteet ja tehtävät.

Laadi tarvittaessa työsopimus harjoittelusopimuksen lisäksi

Harjoittelusopimus koskee tutkintoon kuuluvan harjoittelun järjestämistä yrityksessä. Se solmitaan oppilaitoksen, oppilaan ja työnantajayrityksen välillä.

Mikäli harjoittelu täyttää työsuhteen tunnusmerkistön, tulee opiskelijan ja työnantajayrityksen välille laatia työsopimus. Työsuhteen tunnusmerkistön voidaan katsoa täyttyvän, mikäli opiskelija toimii harjoittelussa itsenäisesti ja saa suorittamastaan työstä palkkaa tai muun korvauksen.

Laadi asiakirja