Vuokrankorotus asuinhuoneiston vuokrauksessa

Asuinhuoneiston vuokranantaja saa vuokrasuhteen aikana yksipuolisesti määrätä vuokran korotuksesta ainoastaan, jos vuokrasopimuksessa on sovittu perusteesta, jonka mukaan vuokraa sopimussuhteen aikana saadaan korottaa.

Vuokrankorotus liikehuoneiston vuokrauksessa

Liikehuoneiston vuokrauksessa kohtuulliset vuokrankorotukset ovat käytännössä sallittuja, vaikka nimenomaista ehtoa vuokran tarkistamisesta ei olisikaan vuokrasopimuksessa. Jos vuokralainen ei suostu kohtuulliseen vuokrankorotukseen, voi vuokranantaja irtisanoa vuokrasopimuksen.

Korotusilmoitus tehtävä kirjallisesti

Vuokrankorotusilmoitus on annettava kirjallisesti sekä todisteellisesti. Sopimuskoneella pätevän vuokrankorotusilmoituksen laatiminen sekä asuinhuoneistolle että liikehuoneistolle onnistuu helpoiten. Sähköinen allekirjoitus toimii todisteena ilmoituksen vastaanottamisesta.