Kirjallinen sopimus turvaa oikeutesi

Laadi vuokrasopimus aina kirjallisena, jotta kumpikin osapuoli on tietoinen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Jos esimerkiksi huoneiston kunto on ilmaistu sopimuksessa, on sitä myöhemmin paljon vaikeampi riitauttaa. Kun taas esimerkiksi tupakointi- tai lemmikkikiellosta on selvä maininta sopimuksessa, ehkäisee se väärinkäytöksiä jo etukäteen.

Sopimuskoneen ehtovalikoima toimii muistilistana siitä, mistä kaikesta voit haluta sopia.

Suullisen sopimuksen ongelmat

Jos sopimusta asuinhuoneen vuokrasta ei ole laadittu kirjallisesti, on vuokrasopimus lain mukaan voimassa toistaiseksi. Myöskään vuokran korottaminen ei ole mahdollista, jos vuokran korotusta koskevia ehtoja ei ole kirjattu sopimukseen. Suullinen sopimus altistaa epäselvyyksille, sillä erimielisyyksien ilmaantuessa on usein vain sana sanaa vastaan. Nämä ongelmat poistuvat, kun asioista on mustaa valkoisella.

Sopimisen rajat

Vuokraukseen sovelletaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta, joka osin rajoittaa vapautta sopia vuokrasopimuksen ehdoista. Sopimuskone neuvoo, miltä osin laista poikkeaminen on mahdollista ja milloin taas ei.

Työsuhdeasunto

Tämä malli sisältää myös työsuhdeasunnon vuokrasopimusta koskevat erityisehdot.