Työ- tai opiskelupaikan hakemista varten

Väliaikainen työtodistus koskee tilannetta, jossa työntekijä on edelleen työsuhteessa työnantajaan, mutta tarvitsee työtodistusta koulupaikan tai toisen työpaikan hakemiseksi.

Laissa sääntelemätön

Työnantajan velvollisuus antaa työtodistus ei koske väliaikaista työtodistusta, koska työntekijän työsuhde on edelleen voimassa. Työnantajan on kuitenkin pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan, joten työnantajalla ei yleensä ole syytä kieltäytyä työtodistuksen antamisesta.

Laadi vaivatta Sopimuskoneella

Työtodistuksen laatiminen Sopimuskoneella on helppoa ja vaivatonta. Voit laatia juuri kulloiseenkin tilanteeseen sopivan työtodistuksen.