Laadittava yhtiökokouksen läsnäolijoista

Yhtiökokouksessa läsnä olevista osakkeenomistajista ja näiden mahdollisista edustajista on laadittava ääniluettelo, johon merkitään kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Puheenjohtajan tehtävä

Huolehtiminen ääniluettelon laatimisesta kuuluu kokouksen puheenjohtajan vastuulle.

Sopimuskoneella laatiminen helppoa ja nopeaa

Sopimuskoneella ääniluettelon laatiminen on yksinkertaista ja nopeaa. Kone myös laskee yhteismäärän kokouksessa edustetuille äänille ja osakkeille, jolloin sinun ei tarvitse vaivautua.