Avioehtosopimus, kokonaan poissulkeva

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Avioehtosopimuksen tarkoituksena on poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta erotilanteessa. Avioehtosopimuksen ollessa kokonaan poissulkeva on avio-oikeus puolison omaisuuteen poistettu kokonaan. Poissulkeva ehto voidaan myös erikseen sopia vain avioeron varalle tai vain toista puolisoa koskevaksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 70 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Ilman avioehtoa puolisoiden omaisuus jaetaan avioliiton purkautuessa lähtökohtaisesti tasan

Aviopuolisoilla on pääsääntöisesti avio-oikeus toistensa kaikkeen omaisuuteen, eli avioliiton päättyessä puolisoiden omaisuus jaetaan osituksessa tasan. Tällöin varakkaampi puoliso joutuu maksamaan omaisuudestaan toiselle ns. tasinkoa, jolla omaisuudet tasataan.

Omaisuuksien tasoittaminen voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Jos varakkaampi puoliso omistaa esimerkiksi yrityksen tai arvokkaita kiinteistöjä eikä pysty maksamaan riittävää tasinkoa rahassa, voi hän rahaa saadakseen joutua myymään omaisuuttaan tai luovuttamaan ex-puolisolleen omistusosuuden sellaiseen omaisuuteen, jonka ei luonteensa vuoksi pitäisi kuulua tälle. Esimerkiksi suvun mökki, johon ex-puolisolla on osuus, ei ole aina sosiaalisesti kestävin ratkaisu.

Puolittamisperiaatteesta voidaan poiketa avioehdolla

Avioehtosopimuksella voidaan poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta erotilanteessa. Kokonaan poissulkevalla avioehdolla rajataan puolisoiden avio-oikeus pois kaikesta toistensa omaisuudesta. Jos kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, on avioliiton purkautumistilanteessa omaisuuden osituksen sijasta toimitettava ainoastaan omaisuuden erottelu, jossa puolisoille vahvistetaan heidän omat varansa ja velkansa.

Mitkä seikat puhuvat avioehtosopimuksen puolesta?

Vaikka avioehto voi ensiajatuksena kuulostaa epäluottamuksen osoitukselta, voi asian nähdä toisinkin. Avioehto poistaa epäluuloa avioliiton alkuperäisistä motiiveista, koska omaisuus rajataan avioliiton ulkopuolelle. Toisekseen avioehdon voimassaollessa kaiken avioliiton aikaisen päätöksenteon voi uskoa perustuvan pääasiassa liiton laatuun, koska aviovarallisuus ei ole yhtenä aineksena päätöksenteossa.

Avioerotilanteessa riski raha-asioista riitelyyn pienenee huomattavasti, koska omaisuudesta on sovittu avioehtosopimuksessa.

Sopimuksen voi tehdä avioliiton aikana tai jo sitä ennen

Avioehtosopimus voidaan solmia avioliiton aikana tai jo ennen vihkimistä. Avioehtosopimus voidaan kuitenkin rekisteröidä vasta kun avioliitto on solmittu.

Miten laadin avioehtosopimukseni Sopimuskoneella?

Sopimuskoneen kokonaan poissulkevan avioehtosopimuksen malli sisältää juristiemme laatimat valmiit muotoilut tyypillisimpiin tilanteisiin:

  1. Kummankin puolison avio-oikeus on suljettu pois
  2. Avio-oikeus on poissuljettu vain, jos avioliitto päättyy avioeroon – ei kuolemaan

Halutessasi voit rajata avio-oikeuden koskemaan vain toisen puolison omaisuutta.

Avioehtosopimukset ovat yleensä yksinkertaisia muutaman rivin pituisia sopimuksia, eikä Sopimuskoneen malli ole sen vaikeampi. Sopimuskoneessa voit hiirenklikkauksin valita, millaisen sopimuksen haluat, ja Sopimuskone muotoilee asiakirjan puolestasi. Sopimuskone huomioi myös tietyt muodollisuudet, kuten todistajat. Kysymys ei ole siis yksittäisestä pohjasta, vaan asiakirjan laadintaa helpottavasta modernista teknologiasta.

Jos olet halukas rajaamaan avio-oikeuden alaista omaisuutta tarkemmin, perehdy Sopimuskoneen erillisiin asiakirjamalleihin "Osittainen avioehtosopimus" ja "Avioehtosopimus vain yritysvarallisuuden osalta".

Kaksi todistajaa ja rekisteröinti maistraattiin

Ollakseen juridisesti pätevä avioehtosopimuksen on oltava päivätty ja kahden todistajan oikeaksi todistama. Todistajan tulee olla vähintään 15-vuotias ja esteetön, eli ei esimerkiksi kummankaan puolison lähisukulainen. Huomaa, että toisin kuin esimerkiksi testamentin todistamisessa, todistajien ei edellytetä olevan läsnä puolisoiden allekirjoittaessa avioehtosopimuksen.

Muista rekisteröidä sopimus maistraattiin, jotta se tulisi voimaan. Avioehtosopimus jää tehottomaksi, jos se on jätetty maistraattiin vasta toisen puolison kuoltua tai sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Avioehtosopimuksen sovittelu

Avioehtosopimusten sopimusvapaus on yleisesti suuri. Sopimusehdot eivät silti saa olla kohtuuttomia tai hyvän tavan vastaisia. Jos avioehdon katsotaan johtavan kohtuuttomuuteen, voidaan sitä tuomioistuimessa sovitella jälkikäteisesti joiltain osin.

Laadi asiakirja