Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työnantaja irtisanojana

Mihin tämä irtisanomisilmoituksen malli soveltuu?

Tällä asiakirjamallilla laadit oikeudellisesti pätevän ilmoituksen, jolla irtisanot työntekijän.

Miten irtisanomisilmoitus on annettava?

Irtisanomisilmoitus on annettava kirjallisena. Työnantajan on tarvittaessa pystyttävä näyttämään, että irtisanominen on toimitettu asianmukaisesti. Sopimuskoneella laadittu ja kummankin osapuolen allekirjoittama irtisanomisilmoitus toimii todisteena siitä, että irtisanomisesta on annettu asianmukaisesti tieto työntekijälle.

Sähköisestä allekirjoituksesta jää palveluumme aikaleima, jolla voit jälkikäteen todistaa, milloin irtisanomisilmoitus annettiin. Tiedoksiannon ajankohdalla on keskeinen merkitys, koska irtisanomisaika alkaa kulua kyseisestä hetkestä.

Miten Sopimuskoneen irtisanomisilmoituksen malli toimii?

Sopimuskone sisältää juristiemme laatimat malliehdot irtisanomisilmoitukseesi. Tarjoamme mallisisällöt muun muassa irtisanomisajasta ja irtisanomisen perusteesta. Lisäksi voi lisätä maininnan esimerkiksi pitämättä olevista lomista, joista on hyvä informoida työntekijää heti irtisanomishetkellä.

Sopimuskone ei toimi kuten kömpelöt pohjat tai lomakepohjat, vaan voit hiirenklikkauksin valita tilanteeseesi sopivat malliehdot. Tarvittaessa voit myös muokata malliehtoja.

Millä perustein työsopimuksen voi irtisanoa?

Irtisanomisperusteet jaetaan oikeudellisesti 1) työntekijän henkilöön liittyviin perusteisiin sekä 2) taloudellisiin ja tuotannollisiin perusteisiin. Molemmissa tapauksissa irtisanominen voidaan tehdä vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Mitä ovat henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet?

Jos irtisanomisen syyt ovat työntekijään itseensä liittyviä, irtisanominen edellyttää työntekijän velvoitteiden olennaista rikkomista tai laiminlyöntiä. Irtisanomisperusteena voi olla myös työntekijän sairaudesta johtuva pysyvä ja olennainen työkyvyn aleneminen. Työntekijälle on lähtökohtaisesti annettava varoitus rikkeestä ennen työsopimuksen irtisanomista. Irtisanominen on tällöin mahdollista vain, jos moitittava menettely toistuu.

Milloin voi irtisanoa tuotannollisista ja taloudellisista syistä?

Työntekijän irtisanominen on mahdollista ilman varoitusta, jos tarjottava työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työnantajalla on velvollisuus pyrkiä sijoittamaan tai kouluttamaan työntekijä toisiin tehtäviin ennen irtisanomista.

Onko työntekijälle varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen irtisanomista?

Kyllä, työntekijälle on lähtökohtaisesti varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen työsopimuksen irtisanomista. Kuulemistilaisuudesta tehtävän muistion laadit yhtä lailla kätevästi Sopimuskoneella.

Miten menetellään mahdollisen työsuhdeasunnon kanssa?

Työsopimuksen irtisanominen oikeuttaa irtisanomaan myös työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen. Voit antaa tällä samalla ilmoituksella tiedon sekä työsopimuksen että työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen irtisanomisesta.