Muistioon voi lisätä lukuja palaverissa käsiteltyjen asioiden mukaan.