Toimitusjohtajan merkittävä rooli

Valtaosa yrityksistä henkilöityy toimitusjohtajaan. Toimitusjohtaja on vastuussa yrityksen juoksevasta hallinnosta sekä operatiivisesta toiminnasta. Toimitusjohtajan merkityksellisyyden vuoksi yrityksen ja toimitusjohtajan väliseen sopimukseen kannattaa panostaa. Sopimuskone mahdollistaa yksilöllisen toimitusjohtajasopimuksen laatimisen, jossa kaikki oleellinen on otettu huomioon.

Toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa yritykseen

Toimitusjohtajan roolissa on se erikoisuus, että juridisesti toimitusjohtaja on yrityksen toimielin eikä näin ollen ole työsuhteessa yritykseen. Toimitusjohtajan asemasta ja tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa. Toimitusjohtajan vastuu on samankaltainen kuin yhtiön hallituksen jäsenen vastuu.

Laaja sopimusvapaus

Koska kyse ei ole työsuhteesta, ei toimitusjohtajasopimukseen sovelleta normaalisti pakottavaa työlainsäädäntöä. Näin ollen toimitusjohtajasopimuksessa voidaan sopia varsin vapaasti esimerkiksi palkkauksesta, lomasta sekä irtisanomisehdoista.

Sopimuskoneen sisältämät kymmenet ehdot toimivat samalla muistilistana kaikesta siitä, mistä mahdollisesti haluat sopia. Samalla ne mahdollistavat sinulle sopimuksen, joka on juuri sellainen kuin itse haluat.

Hyvällä sopimuksella vältät monta ongelmaa

Erimielisyydet ja epäselvyydet ovat usein seurausta siitä, ettei asioista ole sovittu riittävän selvästi etukäteen. Epäselvyyksien sekä muiden ongelmien selvittäminen jälkikäteen on aina kallista ja aikaa vievää. Ennalta ehkäiset monta ongelmaa, kun sisällytät toimitusjohtajasopimukseen tarkat ehdot muun muassa toimitusjohtajan sivutoimista, immateriaalioikeuksista, salassapidosta sekä kilpailukiellosta.