Työnantajalla velvollisuus antaa työtodistus

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus työsuhteen päätyttyä, jos työntekijä tätä pyytää. Työtodistukseen kirjataan työsuhteen kesto sekä kuvaus työntekijän suorittamista työtehtävistä.

Tämä malli ei sisällä arviointia työntekijän suoriutumisesta ja käytöksestä tai työsuhteen päättymisen syystä. Jos työntekijä on pyytänyt näitä tietoja työtodistukseen, valitse palvelustamme "Työtodistus, laaja".

Oikeus pyytää laajaa työtodistusta

Työntekijän pyynnöstä työtodistukseen on lisättävä arvio työntekijän työtaidoista ja käytöksestä sekä työsuhteen päättymisen syystä. Työntekijällä, joka on saanut suppean työtodistuksen, on oikeus myöhemmin saada laaja todistus.

Laadi vaivatta Sopimuskoneella

Työtodistuksen laatiminen Sopimuskoneella on helppoa ja vaivatonta. Voit laatia juuri kulloiseenkin tilanteeseen sopivan työtodistuksen.