Leasingsopimuksella sovitaan irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaisesta vuokrasta. Sopimuskoneen leasingsopimuksella voit sopia esimerkiksi IT-laitteiden ja erilaisten tuotantoon tarvittavien koneiden pitkäaikaisesta käyttöoikeudesta.

Tämä leasingsopimus soveltuu tilanteeseen, jossa vuokralleantaja vuokraa esineen suoraan käyttäjälle ja vuokrakohde palautuu vuokrakauden jälkeen takaisin vuokralleantajalle.

Suomessa ei ole leasingsopimuksia koskevaa erityislainsäädäntöä. Sopimuspuolten on näin ollen syytä sopia tarkasti leasingin ehdoista. Varsinkin laitteen takuuta ja huoltoa sekä korjausta koskevista ehdoista voi syntyä jälkeenpäin erimielisyyksiä. Sopimuskoneen leasingsopimuksen laatimalla vältyt myöhemmiltä erimielisyyksiltä.