Valtakirjalla valtuuttaja eli päämies antaa nimeämälleen henkilölle oikeuden tietyn oikeustoimen (esim. kaupan) tekemiseen hänen puolestaan. Valtuutetun tekemä oikeustoimi sitoo päämiestä. Valtakirja voidaan antaa yksittäisen oikeustoimen ohella myös ennalta määrittelemättömien oikeustoimien tekemiseen esimerkiksi tietyssä asiaryhmässä.

Tässä valtakirjamallissa valtuutetun edustuskelpoisuudelle asetetaan rajat. Jos valtuutetulle halutaan antaa rajoittamaton kelpoisuus edustaa päämiestä missä tahansa oikeustoimissa, hänelle tulee antaa ns. avoin valtakirja.

Tämä valtakirja on englanniksi.