Hoitotestamentti

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Hoitotestamentti on kirjalliseen muotoon laadittu hoitotahto, joka tehdään siltä varalta, että henkilö ei vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi kykene ilmaisemaan omaa hoitoansa koskevaa tahtoaan.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Kirjallisen hoitotestamentin laatiminen

Hoitotestamentti on hoitotahdon kirjallinen muoto. Sen voi laatia siltä varalta, että henkilö menettää oikeustoimikelpoisuutensa vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi eikä kykene ilmaisemaan omaan hoitoonsa liittyvää tahtoaan.

Yksilöllinen hoitotestamentti

Hoitotestamentti on vapaamuotoinen asiakirja, eli sillä ole laissa määrättyä muotoa. Voit siis antaa oman äänesi kuulua testamentissa täysin vapaasti tai vaihtoehtoisesti käyttää hyväksi Sopimuskoneessa tarjottavia tahdonilmaisuja.

Todistajat

Hoitotestamentti on voimassa ilman todistajiakin, mutta juridisen uskottavuuden vuoksi, kannattaa siihen merkitä todistajien allekirjoitukset. Todistajien avulla testamentin tekijän tahto voidaan myöhemmin todentaa, mikäli sattuisi heräämään epäilys hoitotahdon aitoudesta tai siitä, edustaako se testamentin tekijän todellista tahtoa.

Todistajat kannattaa valita huolellisesti ja heidän kanssaan voi olla myös järkevää keskustella hoitotestamentin sisällöstä ja testamentin tekijän toiveista ja suhteesta kuolemaan ja elämän pitkittämiseen. Todistajan tulee olla vähintään 15-vuotias.

Hoitotahdon rekisteröinti

Hoitotestamentin tekijä tai hänen omaisensa voi toimittaa hoitotahdon oman terveyskeskuksensa potilastoimistoon, josta se rekisteröidään terveydenhuollon valtakunnalliseen sähköiseen tiedonhallintapalveluun.

Kopion hoitotestamentista potilas voi antaa esimerkiksi omaisilleen säilytettäväksi ja tallentaa Sopimustilin lisäksi omalle tietokoneelleen. Läheisille kannattaa myös kertoa hoitotestamentin olemassaolosta.

Laadi asiakirja