Todistus annettava työntekijän pyynnöstä

Työnantajalla on työntekijän pyynnöstä velvollisuus antaa tälle kirjallinen todistus lomauttamisesta. Todistus on tarpeen esimerkiksi työttömyyspäivärahan hakemista varten.

Todistusta ei tarvitse antaa, jos työnantaja on antanut työntekijälle kirjallisen lomautusilmoituksen, josta käyvät ilmi kaikki todistuksessa vaadittavat asiat. Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista.

Mitä lomautustodistus sisältää?

Lomautustodistukseen on merkittävä ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä määräaikaisen lomautuksen kesto tai toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen arvioitu kesto. Todistukseen voi merkitä myös esimerkiksi tiedot työnantajan maksamista palkoista työttömyyspäivärahan mitoittamista varten.

Miten Sopimuskoneen lomautustodistuksen malli toimii?

Sopimuskoneen lomautustodistuksen malli sisältää kaikki lain edellyttämät kohdat. Voit hyödyntää niissä juristiemme laatimia mallilausekkeita tai kirjoittaa omia sisältöjäsi. Kysymys ei ole siis yksittäisestä lomautustodistuksen pohjasta, vaan älykkäästä asiakirjamallista, joka muuntuu hiirenklikkauksin tilanteeseesi sopivaksi.

Voit halutessasi allekirjoittaa todistuksen Sopimuskoneen sähköisellä allekirjoituksella ja lähettää sen työntekijälle suoraan palvelustamme, jolloin tulostaminen ei ole tarpeellista. Kaikki asiakirjat tallentuvat automaattisesti yrityksesi omalle Sopimustilille.

Sopimuskone etsii lomautustodistukseesi automaattisesti kaupparekisteristä työnantajana olevan yrityksen tiedot, eli y-tunnuksen ja ajantasaiset osoitetiedot.

Työantajan muita velvollisuuksia lomautustilanteissa

1 | Työnantajan tulee antaa lomautuksesta ennakkoselvitys työntekijälle viipymättä sen jälkeen, kun lomautustarve on tullut työnantajan tietoon. Ennakkoselvitys sisältää muun muassa arvion lomautuksen alkamisajankohdasta ja kestosta. Selvityksen tavoite on varmistaa, että työntekijä saa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tiedon tulevasta lomautuksesta.

2 | Työnantajan on annettava työntekijälle henkilökohtaisesti erillinen lomautusilmoitus viimeistään kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista. Ilmoituksessa muutetaan tai täydennetään tarpeen mukaan ennakkoselvityksessä annettuja tietoja.

3 | Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään viikko etukäteen, ellei toisin ole sovittu.

Sopimuskone sisältää erilliset asiakirjamallit kaikkiin edellä mainittuihin vaiheisiin.