Annettava työntekijän pyynnöstä

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle todistus lomauttamisesta työntekijän pyynnöstä. Todistus on tarpeen esimerkiksi silloin, kun lomautettu hakee työttömyyspäivärahaa. Todistusta ei tarvitse kuitenkaan antaa, mikäli työnantaja on antanut työntekijälle lomautusilmoituksen, josta käyvät ilmi kaikki yllä olevat asiat.

Todistukseen merkittävät asiat

Todistukseen on merkittävä ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä määräaikaisen lomautuksen kesto tai toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen arvioitu kesto. Todistukseen voidaan merkitä työttömyyspäivärahan suuruuden määräämistä varten myös tiedot, joista ilmenee työntekijälle maksetun palkan suuruus.