Vuokrasopimus, kirjallinen varoitus

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Mikäli vuokralainen olennaisesti rikkoo vuokrasopimusta esimerkiksi laiminlyömällä vuokranmaksun tai aiheuttamalla toistuvia häiriöitä, on vuokranantajan syytä antaa vuokralaiselle varoitus. Varoitus on annettava kirjallisesti ja todisteellisesti, muutoin varoitusta ei katsota riitatilanteessa annetun.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Varoitus ennen vuokrasuhteen purkamista

Mikäli vuokralainen olennaisesti rikkoo vuokrasopimusta esimerkiksi aiheuttamalla toistuvia häiriöitä tai hoitaa huoneistoa huonosti, on vuokranantajan syytä antaa vuokralaiselle varoitus. Yleensä varoituksen antaminen on edellytys sille, että vuokrasopimuksen voi myöhemmin purkaa, jos moitittava menettely jatkuu. Varoituksella pyritään siis paitsi korjaamaan epätoivottavaa käytöstä myös suojautumaan vuokralaisen mahdollisilta väitöksiltä siitä, ettei käytökseen olisi reagoitu.

Vuokranmaksun laiminlyönti

Vuokranmaksun laiminlyönti vähintään kahdelta kuukaudelta oikeuttaa vuokranantajan yleensä purkamaan vuokrasopimuksen ilman ennakkovaroitusta.

Varoitus on annettava todisteellisesti

Varoitus on annettava kirjallisesti ja todisteellisesti, muutoin varoitusta ei katsota riitatilanteessa annetun. Voit laatia pätevän varoituskirjelmän Sopimuskoneella sekä asuinhuoneiston että liikehuoneiston tapauksessa. Palvelun sähköinen allekirjoitus toimii todisteena siitä, että varoitus on asianmukaisesti vastaanotettu.

Varoitusta ei aina tarvita

Varoitusta ei tarvita, jos purkamisperusteen aiheuttanut vuokralaisen menettely on toistunut ja vuokralaiselle on tästä jo aiemmin annettu varoitus. Samoin tietyissä tilanteissa erityisen moitittava toiminta itsessään oikeuttaa vuokrasopimuksen purkamisen ilman varoitusta.

Laadi asiakirja