Oikeusjuttu käynnistetään haastehakemuksella

Jos joku on sinulle velkaa tai rikkoo laillisia oikeuksiasi, voit viimeisenä keinona vaatia tuomioistuinta puuttumaan asiaan. Oikeusjuttu pannaan vireille käräjäoikeudelle toimitettavalla kirjallisella haastehakemuksella. Sopimuskoneella laadit helposti pätevän ja kattavan haastehakemuksen ilman kalliin juristin palkkaamista. Sopimuskone luo haastehakemuksen sisällön valitsemiesi vaihtoehtojen sekä kysymyksiin antamiesi vastausten perusteella.

Hae esimerkiksi maksamatonta velkaa

Sopimuskoneen haastehakemuksella voit esimerkiksi hakea maksamattomia saatavia velalliselta tai vaatia häätöä vuokrasopimusta rikkoneelle vuokralaisellesi. Haastehakemus ja sen perusteella käräjäoikeuden antama päätös asiassa ovat välttämättömiä mahdollisen ulosoton mahdollistamiseksi.

Riitainen tapaus vaatii todisteita

Jos riidan toinen osapuoli kiistää haasteen todenmukaisuuden, haastehakemuksen merkitys on suuri. Hakemuksessa on esitettävä yksilöidyt vaatimukset perusteluineen, selvitys riidasta ja todisteista sekä mitä todisteilla aiotaan näyttää toteen.

Summaarisissa asioissa riittää suppea haastehakemus

Esimerkiksi maksamattomia laskuja koskevissa riidattomissa asioissa (ns. summaariset riita-asiat) voit laatia tavanomaista suppeamman haastehakemuksen. Riidattomuus tarkoittaa sitä, ettei vastaaja tiettävästi aio kiistää kannetta. Suppeassa hakemuksessa on mainittava oletus asian riidattomuudesta, kantajan vaatimus ja sen perusteet. Varsinaisia todisteita ei ole välttämätöntä liittää hakemukseen.

Haastehakemuksen toimittaminen

Haastehakemus on mahdollista toimittaa käräjäoikeuden kansliaan sähköpostitse. Säästät aikaa ja vaivaa laatimalla haastehakemuksen Sopimuskoneella ja allekirjoittamalla sen sähköisesti. Näin sinun ei missään vaiheessa tarvitse tulostaa tai skannata mitään.