Varoitus ennen irtisanomista

Jos työntekijä on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei työntekijää pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.

Jos työntekijän rikkomus kuitenkin on niin vakava, ettei työnantajan kohtuudella voida edellyttää työsuhteen jatkamista, voidaan työsopimus irtisanoa tai ääritapauksessa myös purkaa ilman varoitusta.

Annettava todisteellisesti

Varoitus on annettava kirjallisesti ja todisteellisesti. Työnantajan kannalta on tärkeää, että hän pystyy myöhemmin näyttämään varoittaneensa työntekijää rikkomuksesta. Todisteellisuuden vaatimuksen täyttävän varoituksen laatiminen on kätevintä Sopimuskoneella.

Palvelun sähköinen allekirjoitus toimii todisteena siitä, että varoitus on asianmukaisesti toimitettu työntekijälle. Jos varoitukseen ei saada työntekijän allekirjoitusta, vaihtoehtoisesti erilliset todistajat voivat allekirjoituksin todistaa varoituksen toimittamisen asianosaiselle.

Asiallinen yhteys varoituksen ja irtisanomisen välillä

Varoituksen ja irtisanomisperusteen välillä on oltava asiallinen yhteys, minkä takia työnantaja ei voi irtisanomistilanteessa vedota varoitukseen, joka on annettu kokonaan toisella perusteella. Toisaalta jos työntekijän sopimusrikkomukset ilmentävät kaikki samanlaista piittaamattomuutta työnantajan ohjeista, aiempi varoitus voi mahdollistaa irtisanomisen.

Varoituksen vanheneminen

Varoitukset vanhenevat yleensä noin vuodessa, jonka jälkeen työntekijälle on annettava uusi varoitus, mikäli hän laiminlyö velvollisuuksiaan.