Kirjallinen varoitus työntekijälle

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Jos työntekijä on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei työntekijää pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Ennen irtisanomista pitää pääsääntöisesti varoittaa

Vaikka työntekijä olisi laiminlyönyt tai rikkonut toimenkuvaansa kuuluvia velvollisuuksia, ei häntä pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Toki jos työntekijän rikkomus on niin vakava, ettei työnantajan kohtuudella voida edellyttää työsuhteen jatkamista, voidaan työsopimus irtisanoa tai ääritapauksessa purkaa ilman varoitusta.

Todisteellinen varoitus turvaa työnantajan selustaa

Varoitus kannattaa antaa todisteellisesti eli käytännössä kirjallisesti. Jos työntekijä pitää myöhemmin irtisanoa ja irtisanomisperusteiden riittävyydestä syntyy kiistaa, on työnantajan etu, että työntekijän voidaan todistetusti olleen tietoinen toimintansa moitittavuudesta.

Kirjallisen varoituksen laatiminen on kätevintä Sopimuskoneella. Palvelun sähköinen allekirjoitus toimii todisteena siitä, että varoitus on asianmukaisesti toimitettu työntekijälle. Jos varoitukseen ei saada työntekijän allekirjoitusta, vaihtoehtoisesti erilliset todistajat voivat allekirjoituksin todistaa varoituksen toimittamisen asianosaiselle.

Asiallinen yhteys varoituksen ja irtisanomisen välillä

Varoituksen ja irtisanomisperusteen välillä on oltava asiallinen yhteys, minkä takia työnantaja ei voi irtisanomistilanteessa vedota varoitukseen, joka on annettu kokonaan toisella perusteella. Toisaalta jos työntekijän sopimusrikkomukset ilmentävät kaikki samanlaista piittaamattomuutta työnantajan ohjeista, aiempi varoitus voi mahdollistaa irtisanomisen.

Varoituksen vanheneminen

Varoitukset vanhenevat yleensä noin vuodessa, jonka jälkeen työntekijälle on annettava uusi varoitus, mikäli hän laiminlyö velvollisuuksiaan.

Laadi asiakirja