Ostotarjous, asunto-osake

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Asunto-osakkeen ostotarjous on vapaamuotoinen oikeustoimi. Se kannattaa kuitenkin tehdä huolellisesti, koska lopullinen kauppa tehdään lähtökohtaisesti tarjousvaiheessa sovittujen ehtojen mukaisesti.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Hyväksytty ostotarjous sitoo molempia osapuolia

Asuntokaupassa on muodostunut tavaksi, että kiinnostus asunnon ostamiseen ilmaistaan kirjallisella ostotarjouksella ja vasta tarjouksen hyväksymisen jälkeen aletaan laatia varsinaista kauppakirjaa. Tästä kaksivaiheisuudesta huolimatta on tärkeä ymmärtää, että hyväksytty ostotarjous sitoo molempia osapuolia kuin mikä tahansa muukin sopimus.

Tarjoukseen kannattaa sisällyttää kaupan keskeisimmät ehdot, kuten kauppahinta, maksuehdot sekä omistusoikeuden ja hallintaoikeuden siirtymisajankohdat.

Tarjoukseen kannattaa sisällyttää myös selkeä voimassaoloaika, jonka kuluessa myyjän tulee hyväksyä tarjous, tai muutoin se raukeaa. Ostotarjousten voimassaoloajat ovat yleensä lyhyitä, esimerkiksi 1–2 päivää.

Käsiraha tai vakiokorvaus on sanktio, jos osapuoli peruu kaupan

Vaikka tarjous on sitova, yleensä sovitaan, että lopulliseen kauppaan ei tarvitse myöhemmin ryhtyä, jos maksaa toiselle osapuolelle korvauksen vetäytymisestään. Vetäytymiseksi lasketaan tässä aktiivisen kieltäytymisen ohella se, että kauppa jää osapuolesta johtuen syntymättä, esimerkiksi siksi, ettei osapuoli saanut riittävää lainaa kaupalle.

Vetäytymiskorvaus toteutetaan käsirahalla tai vakiokorvauksella. Ne ovat eri asioita, mutta niillä pyritään samaan tavoitteeseen. Ne ovat ikään kuin vakuuksia, joilla sopijapuolet motivoidaan pysymään hyväksymänsä tarjouksen ehdoissa. Valitse joko käsiraha tai vakiokorvaus, älä molempia.

Käsirahalla tarkoitetaan tarjouksen yhteydessä tai sen hyväksymisen jälkeen tarjouksen tekijän myyjälle maksamaa suoritusta, joka on tarjouksen vakuutena lopullisen kauppakirjan allekirjoittamiseen saakka. Jos tarjouksen tekijä vetäytyy kaupasta, myyjä saa pitää käsirahan. Jos myyjä vetäytyy, tulee hänen palauttaa käsiraha ja lisäksi vastavuoroisesti maksaa käsirahan suuruinen korvaus tarjouksen tekijälle. Käsirahan enimmäissuuruus on neljä prosenttia tarjouksen mukaisesta kauppahinnasta, jos maksuvelvollinen on kuluttaja. Käsiraha lasketaan osaksi kauppahintaa, joten se on samalla etumaksu.

Vakiokorvauksessa sanktioajatus on sama kuin käsirahassa, mutta käsirahasta poiketen kumpikaan osapuoli ei maksa toisilleen mitään, ellei vetäydy kaupasta. Se muistuttaa siis perinteistä sopimussakkoa. Vakiokorvauksen enimmäissuuruus kuluttajakaupassa on käsirahan tapaan neljä prosenttia kauppahinnasta.

Ehdollinen ostotarjous antaa tarjouksen tekijälle mahdollisuuden perua kaupan ilman sanktioita

Lopullisen kaupan voi perua, mikäli tarjouksessa on kaupasta vetäytymisen mahdollistava ehto. Vetäytymisoikeus sidotaan tyypillisesti johonkin tapahtumaan tai seikkaan, joka ei tarjouksen jättämishetkellä ole vielä tarjouksen jättäjän tiedossa, kuten ostettavan huoneiston kosteusmittauksen tulokset tai edellisen asunnon myynti. Tällaista tarjousta kutsutaan ehdolliseksi tarjoukseksi.

Ehdollisessa tarjouksessa ostotarjouksen tekijä varaa itselleen mahdollisuuden vetää tarjous pois ilman seuraamuksia siinä tapauksessa, että tarjouksessa asetettu ehto toteutuu tai jää toteutumatta. Ehdollinen ostotarjous saattaa tarjouksen tekijälle olla tehokas suoja yllätyksiä vastaan, mutta samalla se luonnollisesti alentaa tarjouksen arvoa myyjän silmissä. Jos tarjolla on kilpailevia tarjouksia, jää ehdollinen ostotarjous lähes poikkeuksetta muiden taakse, ellei ehdollisen tarjouksen mukainen kauppahinta ole korkeampi.

Miten laadin Sopimuskoneella asunto-osakkeen ostotarjouksen?

Sopimuskoneen ostotarjouksen mallilla laadit hetkessä laadukkaan tarjousasiakirjan. Sopimuskone sisältää juristiemme laatimat malliehdot muun muassa näihin kohtiin:

  • Kaupan kohde
  • Kauppahinta ja maksuehdot
  • Käsiraha tai vakiokorvaus
  • Omistusoikeuden siirtyminen
  • Hallintaoikeuden siirtyminen
  • Huoneiston tarpeistoesineet
  • Kaupan syntymisen edellytykset (ehdollinen tarjous)
  • Tarjouksen voimassaolo

Voit hiirenklikkauksin valita tarjoukseesi ne mallisisällöt, jotka sopivat juuri sinun tilanteeseesi. Sopimuskone neuvoo sinua selväkielisesti eri kohtien ja vaihtoehtojen merkityksestä. Lisäksi voit muokata mallisisältöjämme ja kirjoittaa omia ehtojasi.

Sopimuskoneen asunto-osakkeen ostotarjousmalli ei ole siis yksittäinen pohja tai lomake, vaan älykäs tarjouspohja, joka muuntuu tarpeittesi mukaan ja jonka avulla laadit tarjouksesi helpommin. Sopimuskone on moderni suomalainen keksintö, ja se on ollut mukana jo tuhansissa asuntokaupoissa. Huomaa, että kun on aika laatia lopullinen kauppakirja, Sopimuskone on apunasi myös siinä – kauppakirjalle on erillinen asiakirjamallinsa.

Laadi asiakirja