Työntekijän kuulemistilaisuus, muistio

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Työntekijälle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi ennen kuin työsopimus irtisanotaan työntekijän henkilöön liittyvin perustein, puretaan koeajalla tai puretaan työntekijästä johtuvasta syystä. Myös ennen lomauttamista työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kuulematta jättäminen ei tee irtisanomista laittomaksi, mutta se voidaan kuitenkin ottaa huomioon korvausta korottavaksi tekijäksi, mikäli työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen myöhemmin todetaan laittomaksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Työntekijää kuultava ennen työpaikan menettämistä

Työntekijälle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi eli lausua mielipiteensä ennen kolmea seuraavaa työnantajan tekemää ratkaisua:

1| työsopimuksen irtisanominen työntekijän henkilöön liittyvin perustein
2| työsopimuksen purkaminen
3| loumauttaminen

Kuulematta jättäminen voi tulla kalliiksi

Työntekijän kuuleminen kuuluu hyvään tapaan ja reilun työnantajamielikuvan rakentamiseen. Juridisesti kuulematta jättäminen ei tee irtisanomista laittomaksi, mutta se voidaan kuitenkin katsoa vahingonkorvausta korottavaksi tekijäksi, jos työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen myöhemmin todetaan laittomaksi.

Oikeus avustajaan

Työntekijällä on oikeus ottaa työsuhteen päättämistä koskevaan kuulemistilaisuuteen mukaansa avustaja, kuten työpaikan luottamusmies.

Muistio toimii todisteena

Kuulemistilaisuudesta on järkevää laatia kirjallinen muistio. Se toimii tarvittaessa todisteena paitsi siitä, että kuuleminen on ylipäätään järjestetty, myös siitä, mitä tilaisuudessa sovittiin. Sopimuskoneella laadittavaan muistioon saat kätevästi osapuolten sähköiset allekirjoitukset.

Kutsu kuulemiseen

Jos olet vasta kutsumassa työntekijää kuulemiseen, voit laatia laadukkaan ja pätevän kutsun tilaisuuteen Sopimuskoneen toisella asiakirjamallilla "Työntekijän kuulemistilaisuus, kutsu".

Laadi asiakirja