Takaus tietystä velasta tai veloista (omavelkainen erityistakaus)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Henkilötakausmuodoista omavelkaisella erityistakauksella sovitaan, että takaaja vastaa takaussitoumuksessa yksilöidystä yhdestä tai useammasta päävelasta velkojalle niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Omavelkainen erityistakaus tarkoittaa sitoutumista vastuuseen toisen henkilön velasta

Omavelkaisella erityistakauksella sovitaan, että takaaja vastaa takaussitoumuksessa yksilöidystä yhdestä tai useammasta päävelasta velkojalle niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen. Omavelkainen takaus voi koskea päävelan pääomaa, sen korkoja, viivästyskorkoja ja/ tai perintäkuluja. Jos takaussitoumuksessa ei muuta todeta, oletetaan takauksen olevan annettu vain velan pääomasta.

Omavelkaisessa takauksessa velkoja voi periä velan takaajalta heti velan eräännyttyä. Toissijaisessa takauksessa sen sijaan velka voidaan periä takaajalta vasta, mikäli velallinen on viranomaisten toimesta todettu maksukyvyttömäksi. Omavelkainen takaus vastaa siis käytännössä pitkälti velan ottamista.

Takaussitoumus voidaan antaa yhteisesti

Jos samasta päävelasta on annettu useita takauksia, eikä muuta ole sovittu, vastaa jokainen takaaja velkojalle koko päävelasta. Velkoja voi toisin sanoen vaatia koko päävelan maksamista keneltä tahansa takaajista. Takaajien vastuuta on myös mahdollista rajata niin, että kukin takaaja vastaa vain tietystä osasta velkaa.

Takaaja voi myöhemmin periä muilta takaajilta heidän osuutensa velasta. Lopuksi takaaja voi periä maksun sen laiminlyöneeltä velalliselta.

Todistajia ei tarvitse nimetä takaussitoumuksessa

Takauksen pätevyys ei edellytä todistajien nimeämistä. Todistajia voi nimetä, jos sille katsoo olevan erityisiä syitä. Todistajat voivat lisätä takaussitoumuksen uskottavuutta ulkopuolisten silmissä.

Helpoin tapa laatia omavelkainen erityistakaus

Sopimustiedon malli sisältää juristien laatimat malliehdot, joiden avulla laadit omavelkaisen erityistakauksen vaivatta. Lopuksi voit viimeistellä asiakirjan sähköisillä allekirjoituksilla.

Laadi asiakirja