Sopimus osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa asetetaan pelisäännöt yhtiön omistamiseen ja johtamiseen. Sopimus sisältää tyypillisesti ehtoja esimerkiksi yhtiön hallintotavasta, osakkaiden työskentelyvelvoitteista yhtiössä sekä heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan myydä yhtiön osakkeet tietyssä tilanteessa.

Yhteisten tavoitteiden merkitys

Osakassopimus tulisi tehdä heti yhtiötä perustettaessa. Sopimuksen tekeminen on suositeltavaa hyvissä ajoin, koska se sitouttaa osakkaat yhteisiin tavoitteisiin yhtiössä. Osakassopimuksen tekemättä jättäminen on käytännön elämässä johtanut kariutuneisiin yrityskauppoihin, mielenkiintonsa menettäneiden osakkaiden sietämiseen ja muihin riitoihin yhtiön kehittämisessä.

Toisin kuin yhtiöjärjestys, osakassopimus ei ole julkinen, joten siinä voidaan sopia yhtiön asioista luottamuksellisesti ja ilman PRH:n kanssa asioimista. Tarvittaessa osakassopimus on toisaalta osoitus yhtiön ammattimaisesta johtamisesta ulkopuolisille, kuten yhteistyökumppaneille ja mahdollisille ostajaehdokkaille.

Laatiminen suoraviivaista

Voit laatia pätevän, omiin tarpeisiisi sopivan osakassopimuksen Sopimuskoneessa. Sopimuksen sisällön voi määrittää halutessaan itse, mutta tarjolla ovat myös kaikki osakassopimusten patenttiratkaisut ohjeistuksineen.

Rajoitukset osakassopimuksen sisällölle

Osakassopimuksella ei voida kiertää osakeyhtiölain tai muun lainsäädännön pakottavia säännöksiä. Osakassopimuksella ei voida myöskään pääsääntöisesti kumota sellaisia osakkaiden yhtiössä tekemiä päätöksiä, jotka on tehty yhtiöoikeudellisesti pätevällä tavalla.