Kauppakirja, yhtiöosuus (ay tai ky)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Yhtiöosuuden kauppakirjalla voit myydä avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhden omistajan yhtiöosuuden.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Yhtiöosuus henkilöyhtiössä vastaa osakkeita osakeyhtiössä

Yhtiöosuudella tarkoitetaan avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehen omistamaa osuutta avoimesta yhtiöstä. Olemukseltaan yhtiöosuus vastaa osakkeen tuottamaa oikeutta osakeyhtiössä. Vapaasti siirrettävistä osakkeista eroten, henkilöyhtiön yhtiöosuus ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti vapaasti myytävissä edelleen.

Yhtiöosuuden myyntiin oikeus yhtiösopimuksen määräyksestä tai yhtiömiesten suostumuksella

Yhtiöosuus on kuitenkin tietyissä tilanteissa mahdollista luovuttaa. Ensinnäkin yhtiöosuus on mahdollista luovuttaa kaikkien muiden yhtiömiesten suostumuksella. Luovutukseen halukkaan yhtiömiehen tulee siis saada luovutukseen hyväksyntä kaikilta muilta yhtiön yhtiömiehiltä. Toiseksi yhtiöosuus on mahdollista luovuttaa silloin, kun yhtiömiehet ovat yhtiösopimuksessa nimenomaisesti sopineet, että yhtiöosuus onkin siirtokelpoinen tai että luovutuskielto ei ole niin joustamaton ja tiukka, kuin laki edellyttää.

Pätevä yhtiöosuuden kauppakirja Sopimuskoneella

Tällä sopimuksella laadit yhtiöosuuden kauppakirjan vaivatta ja pätevästi. Kauppakirja opastaa täytössä ja voit halutessasi laatia hyvin yksinkertaisen tai seikkaperäisen sopimuksen, jossa kaikki yhtiöosuuden kaupassa tarvittava tulee huomioiduksi.

Laadi asiakirja