Kauppakirja, auto

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Autokaupassa on aina syytä laatia kirjallinen kauppakirja jälkikäteisten epäselvyyksien ja riitojen välttämiseksi. Yksityiskohtaisen kauppakirjan laatiminen on erityisen tärkeää käytetyn auton kaupassa. Sopimuskoneen avulla laadit kauppakirjan, jossa kaikki tarpeellinen tulee varmasti huomioitua.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Kirjallinen sopimus on kummankin osapuolen etu

Auto on irtain esine, joten autokauppaan sovelletaan tavanomaisia tavarakaupan sääntöjä. Sovellettavana yleislakina on kauppalaki. Jos myyjänä on elinkeinonharjoittajana ja ostajana kuluttaja, sovelletaan myös kuluttajansuojalakia.

Autokaupassa on aina syytä laatia kirjallinen kauppakirja jälkikäteisten epäselvyyksien ja riitojen välttämiseksi. Tyypillisesti kauppakirjassa sovitaan kaupan kohteen ja hinnan lisäksi esimerkiksi maksuehdoista, omistusoikeuden siirtymisestä sekä ajoneuvon luovuttamisesta ostajalle.

Ennakkotarkastus ja koeajo suojaavat myyjää

Myyjän kannattaa kirjata kauppakirjaan, että ostaja on ennen kaupantekoa suorittanut autolle ulkoisen tarkastuksen ja koeajon. Ostaja ei voi lähtökohtaisesti kaupanteon jälkeen enää vedota virheeseen, jonka hän tarkastuksessa tai koeajossa havaitsi tai joka hänen olisi pitänyt havaita. Selkeät ulkoiset virheet, kuten säröt tuulilasissa tai vauriot maalipinnassa, tulee havaita tarkastuksessa. Havaitsemisvelvollisuus ei sen sijaan ulotu seikkoihin, jotka vain autotekniikan asiantuntija voisi havaita. Ostaja ei ole tarkastuksessa velvollinen käyttämään tällaista asiantuntijaa.

Jos ostaja ei ole käyttänyt hänelle suotua mahdollisuutta tarkastukseen, kannattaa kirjata, että hänelle on kuitenkin tarjottu mahdollisuus siihen. Tällöin myyjän virhevastuu poistuu niiden virheiden osalta, jotka ostajan olisi tuossa hypoteettisessa tarkastuksessa pitänyt havaita.

Ajoneuvon kunto ja mahdolliset puutteet kannattaa kirjata kauppakirjaan

Ajoneuvon kunto kannattaa kuvailla kauppakirjassa vähintään suurpiirteisesti. Jos autossa tiedetään nimenomaisia puutteita tai muita virheitä, ne on syytä eritellä erikseen. On tärkeä ymmärtää, että myyjän vastuu on kaksiosainen: 1) annettujen tietojen tulee olla totuudenmukaisia (esim. mittarilukema); ja 2) kaikki oleellinen on kerrottava (esim. ylisuuri öljynkulutus).

Vaurioituneen tai vioittuneen tavaran kauppa on sinänsä sallittua, kunhan vauriot ja viat kerrotaan avoimesti. Ostaja ei voi vedota jälkikäteisesti sellaisiin virheisiin, joista hän on kauppaa tehdessään ollut tietoinen.

Piileviltä virheiltä ei voi suojautua yleislausekkeilla

Auton kauppakirjoissa käytetään monesti ns. "sellaisena kuin se on" -ehtoa, jonka mukaan ostaja ostaa auton sellaisena kuin se on kaupantekohetkellä ollut. Tällaista ehtoa on monesti viisasta käyttää, mutta se ei suojaa myyjää kuitenkaan ns. piileviltä virheiltä. Jos tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioiden on ollut perusteltua edellyttää, puhutaan piilevästä virheestä. Myyjä saattaa olla yhtäläisen tietämätön tällaisesta virheestä. Kuluttajakaupassa virheen ei tarvitse olla olennainen, ainoastaan havaittava.

Jos autossa ilmenee pian kaupanteon jälkeen esimerkiksi auton ikään ja ajokilometreihin nähden yllättävä moottorivika, kysymyksessä on todennäköisesti piilevä virhe. Seurauksena on tavanomaisesti kaupan purku tai vähintään hinnanalennus. Jos myyjä haluaa välttää tällaisen vastuun, kauppakirjaan kannattaa kirjata selkeästi, ettei myyjä vastaa esimerkiksi mistään moottorivaurioista.

Sopimuskone auttaa sinua laadukkaan kauppakirjan laatimisessa

Sopimuskoneen auton kauppakirjamalli sisältää tyypillisimmät autokaupassa käytettävät ehdot, joista voit valita omaan kauppakirjaasi sopivimmat. Malliehdot ovat juristiemme laatimia, mutta ne ovat sisällöltään selkokielisiä ja voit lukea niiden merkityksestä myös tarkempia ohjeita. Halutessasi voit muokata malliehtojamme tai kirjoittaa omia ehtojasi.

Auton kauppakirjamallimme ei ole siis yksittäinen pohja tai lomakepohja, vaan älykäs kauppakirjapohja, joka muuntuu käyttötarpeittesi mukaan. Sopimuskone on suomalainen keksintö, ja sillä on jo yli 30 000 käyttäjää.

Kun olet saanut kauppakirjasi valmiiksi, voit kutsua toisen osapuolen sähköpostilla tai tekstiviestillä tarkastelemaan sitä Sopimuskoneessa. Osapuolet voivat Sopimuskoneen sähköisellä allekirjoituksella hyväksyä kaupan, ja molemmat saavat kauppakirjasta automaattisesti oman digitaalisen kappaleensa.

Jos myönnät maksuaikaa, tarkasta luottotiedot

Jos myönnät ostajalle maksuaikaa, mutta luovutat ajoneuvon heti, on viisasta tarkastaa luottotiedot. Sopimuskoneella voit halutessasi tarkastaa sekä yritysten että yksityishenkilöiden luottotiedot parilla hiirenklikkauksella suoraan kauppakirjan laatimisen yhteydessä.

Laadi asiakirja