Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokranantaja purkajana

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Purkamisilmoitus on tehtävä vuokralaiselle todisteellisesti, muutoin sen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Edellytyksenä olennainen rikkomus

Vuokrasopimuksen purkaminen päättää sopimussuhteen välittömästi. Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen ainoastaan lakisääteisellä perusteella. Purkaminen on yleensä mahdollista vain, jos vuokralaista on aiemmin kirjallisesti varoitettu asiasta ja menettely toistuu. Voit tarvittaessa laatia pätevän varoituksen Sopimuskoneella.

Purkuperusteita ovat vuokranmaksun laiminlyönti, vuokraoikeuden oikeudeton luovutus kolmannelle, huoneiston käyttö kiellettyyn tarkoitukseen, huoneistossa vietetty häiritsevä elämä, asunnon hoitamisen laiminlyöminen tai siellä harjoitettu terveydelle vaarallinen toiminta.

Oikeutta purkamiseen ei kuitenkaan ole, jos vuokralaisen laiminlyönti on katsottava vähäiseksi.

Purkamisilmoitus tehtävä todisteellisesti

Purkamisilmoituksessa on mainittava purkamisen syy sekä ajankohta, mikäli vuokrasuhde halutaan päättyväksi myöhemmin kuin välittömästi ilmoituksen tiedoksiannosta. Ilmoitus on tehtävä vuokralaiselle todisteellisesti, muutoin sen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta. Todisteellisuus tarkoittaa esimerkiksi kirjatun kirjeen vastaanottamisesta jäävää kuittausta. Sopimuskoneella voit laatia pätevän purkamisilmoituksen helpommin – sähköinen allekirjoitus toimii todisteena ilmoituksen vastaanottamisesta.

Laadi asiakirja