Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokranantaja purkajana

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Vuokrasopimuksen purkamisilmoitus on tehtävä vuokralaiselle todisteellisesti, muutoin sen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta. Vuokrasopimuksen purkaminen vuokranantajan toimesta edellyttää yleensä vuokralaisen olennaista rikkomusta ja vuokralaiselle aiemmin toimitettua todisteellista varoitusta.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Vuokrasopimuksen purkaminen vuokranantajan toimesta edellyttää lainmukaista purkuperustetta

Vuokrasopimuksen purkaminen päättää sopimussuhteen välittömästi. Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen ainoastaan lakisääteisellä perusteella. Purkaminen on yleensä mahdollista vain, jos vuokralaista on aiemmin kirjallisesti varoitettu asiasta ja menettely toistuu. Voit tarvittaessa laatia pätevän kirjallisen varoituksen Sopimuskoneella.

Purkuperusteita ovat vuokranmaksun laiminlyönti, vuokraoikeuden oikeudeton luovutus kolmannelle, huoneiston käyttö kiellettyyn tarkoitukseen eli muuhun tarkoitukseen kuin mistä on vuokrasopimuksessa sovittu, huoneistossa vietetty häiritsevä elämä, asunnon hoitamisen laiminlyöminen tai siellä harjoitettu terveydelle vaarallinen toiminta.

Oikeutta purkamiseen ei kuitenkaan ole, jos vuokralaisen laiminlyönti on katsottava vähäiseksi. Laiminlyönnin vaikutuksia arvioidaan tapauskohtaisesti. Esimerkiksi vuokranmaksun laiminlyönnin osalta lähtökohtana on, että purkuperusteen käyttäminen edellyttää vuokran olevan maksamatta useammalta kuin yhdeltä kuukaudelta.

Vuokranantajan tulee reagoida rikkomukseen pian sen huomattuaan

Purkuperusteeseen tulee reagoida ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun epätoivottava käytös tai rikkomus on tullut vuokranantajan tietoon. Vuokranantaja ei kuitenkaan menetä purkamisoikeutta niin kauan kuin esimerkiksi vuokranmaksun laiminlyönti jatkuu.

Jos vuokranantajalle on aiheutunut vahinkoa siitä, että vuokrasopimus puretaan jonkun edellä luetellun syyn nojalla, on vuokranantajalla oikeus vaatia vuokralaiselta vahingonkorvausta.

Vuokrasopimuksen purkamisilmoitus tehtävä todisteellisesti

Purkamisilmoituksessa on mainittava purkamisen syy sekä ajankohta, mikäli vuokrasuhde halutaan päättyväksi myöhemmin kuin välittömästi ilmoituksen tiedoksiannosta. Ilmoitus on tehtävä vuokralaiselle todisteellisesti, muutoin sen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta. Todisteellisuus tarkoittaa esimerkiksi kirjatun kirjeen vastaanottamisesta jäävää kuittausta. Sopimuskoneella voit laatia pätevän purkamisilmoituksen helpommin – sähköinen allekirjoitus toimii todisteena ilmoituksen vastaanottamisesta.

Purkamisilmoitus tehtävä erikseen jokaiselle vuokralaiselle

Mikäli vuokrasopimuksessa on useampia vuokralaisia, on vuokranantajan annettava purkuilmoitus tiedoksi jokaiselle vuokralaiselle erikseen. Jos kysymyksessä on aviopari, riittää kuitenkin ilmoituksen toimittaminen toiselle heistä.

Laadi asiakirja