Yhtiön perustamisen edellytys

Osakeyhtiön perustaminen ja rekisteröiminen edellyttävät kirjallisen perustamissopimuksen laatimista. Voit laatia yksinkertaisen perustamissopimuksen YTJ:n järjestelmässä ilmottaessasi perustettavaa yhtiötä. Jos tarvitset tavanomaisesta poikkeavan perustamissopimuksen, laatiminen on helpointa Sopimuskoneella.

Sopimuksen sisältö

Perustamissopimus on päivättävä ja kaikkien osakkaiden allekirjoitettava. Sopimuksessa on mainittava kaikki osakkeenomistajat ja heidän merkitsemänsä osakkeet, osakkeen merkintähinta, osakkeen maksuaika, yhtiön hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja. Lisäksi perustamissopimukseen on liitettävä yhtiöjärjestys.

Yksilöllistä sopimista

Perustamissopimuksessa on mahdollista sopia myös muista kuin pakollisiksi säädetyistä asioista. Sopimuskoneella voit laatia juuri niin kattavan perustamissopimuksen kuin tarvitset. Sopimuskoneen ehtovalikoima toimii muistilistana kaikesta siitä, mistä mahdollisesti haluat sisällyttää ehdot perustamissopimukseen.

Perustamissopimus on rekisteröitävä

Osakeyhtiö syntyy virallisesti vasta kun se ilmoitetaan kaupparekisteriin. Rekisteröinti on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Muutoin perustaminen raukeaa.