Avioehtosopimus, vain yritysvarallisuuden osalta

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Avioehtosopimuksen tarkoituksena on poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta erotilanteessa. Yrittäjänä yritystoiminnan turvaamisen kannalta voi olla välttämätöntä, että yritysvarallisuus on suljettu avio-oikeuden ulkopuolelle.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Ilman avioehtoa puolisoiden omaisuus jaetaan avioliiton purkautuessa lähtökohtaisesti tasan

Aviopuolisoilla on pääsääntöisesti avio-oikeus toistensa kaikkeen omaisuuteen, eli avioliiton päättyessä puolisoiden omaisuus jaetaan osituksessa tasan. Tällöin varakkaampi puoliso joutuu maksamaan omaisuudestaan toiselle ns. tasinkoa, jolla omaisuudet tasataan.

Oletko valmis jakamaan yrityksesi?

Omaisuuksien tasoittaminen voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Jos varakkaampi puoliso omistaa osuuden vaikkapa huomattavan arvoisesta osakeyhtiöstä, mutta hänellä ei ole avioerossa muuta varallisuutta tasingon maksuun, voi hän joutua rahaa saadakseen myymään osakkeitaan tai luovuttamaan osan osakkeistaan ex-puolisolleen.

Osakkeet oikeuttavat lähtökohtaisesti paitsi yhtiön tuottoon, myös sen toiminnasta päättämiseen. Ex-puoliso päättämässä yhtiösi asioista ei ole välttämättä toimivin ratkaisu – myöskään mahdolliset yhtiökumppanisi eivät todennäköisesti pidä ajatuksesta. Toisekseen jos haluat joku päivä myydä yrityksesi tai tehdä muita yritysjärjestelyitä, pienempi omistajakunta pienentää järjestelyiden toteutumiseen liittyviä riskejä.

Avio-oikeudesta voidaan poiketa avioehdolla

Avioehtosopimuksella voidaan poiketa siitä lähtökohdasta, että puolisoilla on avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Kokonaan poissulkevalla avioehdolla rajataan puolisoiden avio-oikeus pois kaikesta toistensa omaisuudesta. Osittaisessa avioehtosopimuksessa jaottelu on tarkempaa: osa omaisuudesta on avio-oikeuden alaista ja osa ei.

Tällaista omaisuutta voi puolisoiden yhteisestä tahdosta olla esimerkiksi yritysomaisuus. Edellisessä kappaleessa tarkoitettujen tilanteiden varalta pienen yrityksen kokonaisedun kannalta on jopa suositeltavaa, että yrittäjät edellyttävät toisiltaan yritystä suojaavia avioehtosopimuksia keskinäisessä osakassopimuksessaan.

Miten laadin avioehtosopimukseni Sopimuskoneella?

Sopimuskoneen yritysvarallisuutta koskeva avioehtosopimuksen malli sisältää juristiemme laatimat valmiit ehdot, joilla avio-oikeuden ulkopuolelle rajataan kaikki yritysomaisuus. Tällaiseksi omaisuudeksi luetaan kaikkien elinkeinotoimintaa harjoittavien yritysten omaisuus. Yrityksinä pidetään toiminimiä, henkilöyhtiöitä (avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö), osuuskuntia ja osakeyhtiöitä. Avioehto koskee myös tällaisten omaisuuserien tuottoa, kuten osinkoja.

Halutessasi voit kirjoittaa myös omia ehtojasi. Voit esimerkiksi täsmentää, että sopimuksessa tarkoitettuun yritysvarallisuuteen ei lueta tietyn suuruisia vähemmistöomistuksia listattuihin yhtiöihin (”sijoitussalkku”).

Jos olet halukas rajaamaan avio-oikeuden alaista omaisuutta muutoin kuin yritysvarallisuuden osalta, suosittelemme tutustumaan Sopimuskoneen erillisiin asiakirjamalleihin "Avioehtosopimus, kokonaan poissulkeva" ja "Osittainen avioehtosopimus".

Sopimuskoneen asiakirjamallit sisältävät lainsäädäntöön pohjautuvat malliehdot ja muuntuvat valintojesi perusteella siisteiksi asiakirjoiksi. Kysymys ei ole yksittäisestä pohjasta tai lomakkeesta, vaan modernista teknologiasta, joka yhdistää laadun ja tehokkuuden asiakirjanlaadinnassa.

Muista todistajat ja sopimuksen rekisteröinti maistraattiin

Avioehtosopimuksen muotovaatimuksena on, että kaksi esteetöntä todistajaa todistaa sen allekirjoituksillaan oikeaksi. Esteettömällä henkilöllä tarkoitetaan 15 vuotta täyttänyttä henkilöä, joka ei ole esimerkiksi asianosaisen nykyinen tai entinen aviopuoliso taikka nykyinen avopuoliso, sisarus tai sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa. Myös muu parisuhde voi muodostaa esteellisyyden. Todistajan tulee olla myös mieleltään sillä tavoin terve, että hän ymmärtää todistamisen merkityksen.

Huomaa, että toisin kuin esimerkiksi testamentin todistamisessa, todistajien ei edellytetä olevan läsnä puolisoiden allekirjoittaessa avioehtosopimuksen.

Muista rekisteröidä allekirjoitettu avioehtosopimus maistraattiin, jotta se tulisi voimaan. Sopimus jää tehottomaksi, jos se on jätetty maistraattiin vasta toisen puolison kuoltua tai sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Laadi asiakirja