Avioehtosopimus, vain yritysvarallisuuden osalta

Ilman avioehtoa puolisoiden omaisuus jaetaan tasan

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, eli avioliiton päättyessä puolisoiden omaisuus jaetaan tasan. Yrittäjänä toimiva puoliso voi siis joutua luovuttamaan osan yrityksestään puolisolleen. Avioehtosopimuksen tarkoituksena on poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta. Sopimuksen soveltaminen voidaan rajata koskemaan vain avioeroa, eli avio-oikeus säilyy avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan.

Turvaa yritystoimintasi

Yrittäjänä yritystoiminnan turvaamisen kannalta voi olla välttämätöntä, että yritysvarallisuus on suljettu avio-oikeuden ulkopuolelle. Yrityksen koko toiminta voi vaarantua, jos yrittäjällä ei ole avioerossa varaa maksaa puolisolleen tasinkoa muusta omaisuudestaan, vaan joutuu luovuttamaan osan yrityksestään puolisolleen. Osakkaat voivat myös edellyttää avioehtoa esimerkiksi osakassopimuksessa, jotta yhden osakkaan avioero ei tuo muutoksia yrityksen omistussuhteisiin.

Kasvata yrityksesi arvoa

Yritysvarallisuuden sulkeminen avio-oikeuden ulkopuolelle tekee yrityksestä myös houkuttelevamman mahdollisille sijoittajille. Siten avioehtosopimus voi kasvattaa yrityksesi arvoa.

Avioehtosopimus tuo mielenrauhaa ja vähentää riitoja

Vaikka avioehdon tekeminen voi ajatuksena tuntua vastenmieliseltä ja osoituksena epäluottamuksesta, on asia usein käytännössä päinvastoin. Riitely raha-asioista vähenee, kun niistä on sovittu avioehtosopimuksessa. Avioehto vähentää epäluuloisuutta ja tuo siten mielenrauhaa.

Käytössäsi olevat vaihtoehdot

Huomaa, että tämä sopimus koskee ainoastaan yritysvarallisuutta. Yritysvarallisuus on mahdollista suojata myös palvelussamme olevilla avioehtosopimuksen malleilla "Avioehtosopimus, kokonaan poissulkeva" ja "Avioehtosopimus, osittainen". Jos siis haluat rajata avio-oikeuden ulkopuolelle muutakin omaisuutta kuin yritysvarallisuutta, käytä kyseisiä sopimuksia.