Opas: mikä on avioehto ja miksi se kannattaa laatia?

Lataa maksuton opas ja lue, miksi jokaisen avioparin kannattaa harkita avioehdon laatimista. Avioehto on monesti taloudelliselta vaikutukseltaan varsin merkittävä sopimus – siksi kerromme, miten laadit sen laadukkaasti.

Avioehdon tärkein vaikutus – omaisuuden puolittamisperiaatteesta poikkeaminen

Avioehto eli avioehtosopimus on puolisoiden välinen sopimus siitä, mihin toistensa omaisuuteen puolisoilla on tai ei ole oikeutta avioliiton päättyessä.

Avioehdolla voidaan poiketa lain mukaisesta omaisuuden puolittamisperiaatteesta, minkä vuoksi sen taloudellinen vaikutus on usein merkittävä. Puolittamisella tarkoitetaan lähtökohtaa, jonka mukaan avioliiton purkautuessa puolisoiden kaikenlainen omaisuus lasketaan yhteen ja tasataan. Tällöin enemmän omistava luovuttaa omaisuudestaan suorituksen, jolla päästään haluttuun lopputulokseen.

Edellä mainitun lisäksi avioehdolla on muitakin merkittäviä vaikutuksia. Avioehtosopimuksessa voidaan esimerkiksi turvata puolison yritystoiminnan jatkuvuutta ja pienentää omaisuuden siirtymiseen liittyviä veroseuraamuksia.

Oppaan sisältö – mitä avioehdosta kannattaa tietää

Oppaassa kerromme esimerkkien avulla vastaukset tyypillisimpiin avioehtoa koskeviin kysymyksiin. Oppaan kolme pääteemaa ovat:

  1. Mikä on avioehto?

  2. Miksi tehdä avioehto? – 5 syytä

  3. Miten laadit avioehdon helpoiten?

Laadi laadukas avioehto vaivattomasti

Sopimustiedon palvelusta löydät avioehdon mallin, jonka avulla voit laatia tilanteeseesi parhaiten sopivan avioehdon. Malli sisältää juristien laatimat vakiosisällöt omaisuuden jakoa koskeviin määräyksiin sekä yleistajuista tietoa kunkin kohdan merkityksestä.