Yhtiökokouksen puheenjohtaja – muista nämä tehtävät

Yhtiökokouksen puheenjohtajalla on näkyvä rooli kokouksen ohjaamisessa. Samalla hän on tärkeä kokouksen laillisuuden valvoja. 

TIIVISTELMÄ: Yhtiökokouksen puheenjohtaja 

 • Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta: Yhtiökokouksen puheenjohtaja valitaan yhtiökokouksen alussa, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty puheenjohtajaa. 

 • Puheenjohtajan tehtävät

  • Kokouspöytäkirjan laatimisesta vastaaminen ja pöytäkirjan allekirjoittaminen

  • Pöytäkirjaan liitettävän ääniluettelon laatiminen 

  • Kokouksen yleinen johtaminen (esim. puheenvuorojen jakaminen)

 • Vastuu velvollisuuksien rikkomisesta: Puheenjohtajan tulee toimia osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti hoitaessaan edellä mainittuja tehtäviään. Velvollisuuksien rikkominen voi johtaa puheenjohtajan vahingonkorvausvastuuseen suhteessa yhtiöön, osakkeenomistajaan tai johonkin ulkopuoliseen tahoon, esimerkiksi yhtiön velkojaan.

 • Laadi pöytäkirjasi juristien laatimilla mallisisällöillä:

--

Puheenjohtaja valitaan yhtiökokouksen alussa

Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta: Yhtiökokouksen avaa kokouksen koollekutsujan nimeämä henkilö. Käytännössä kutsut toimittaa hallitus, jota edustaa tyypillisesti hallituksen puheenjohtaja. Tällöin hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Tämän jälkeen yhtiökokouksen läsnäolijat valitsevat kokoukselle puheenjohtajan. Jos puheenjohtajasta joudutaan äänestämään, vastaa kokouksen avaaja äänestyksen toimittamisesta ja ääniluettelon laatimisesta.

Yhtiöjärjestysmääräys: Jos yhtiöjärjestyksessä on määräys yhtiökokouksen puheenjohtajasta, ei erillistä puheenjohtajan valintaa tällöin tarvita. Tällöin puheenjohtajan tehtävänä on avata kokous.

 

Yhtiökokouksen puheenjohtajan tehtävät

Yhtiökokouksen puheenjohtajalla on yhtiökokouksessa useita tehtäviä, joita ovat: 
 1. Kokouksen avaaminen (tietyissä tilanteissa)

  • Jos kokouksen puheenjohtaja on määrätty yhtiöjärjestyksessä, kuuluu tämän tehtäviin yhtiökokouksen avaaminen.

 1. Kokouksen johtaminen

  • Vakiintunut tapa on, että yhtiökokouksen puheenjohtajan tehtävä ohjaa kokouksen kulkua, jakaa puheenvuoroja ja organisoi tarvittaessa esimerkiksi äänestykset. Tärkeää on erityisesti varmistaa, että osakkeenomistajat voivat käyttää heille kuuluvaa puhe- ja kyselyoikeuttaan yhtiökokouksessa. 

  • Puheenjohtajan tulee lisäksi huolehtia, että kokous pidetään osakkeenomistajille toimitetun esityslistan mukaisesti.

 1. Kokouspöytäkirjan laatimisesta vastaaminen 

  • Yhtiökokouksessa tehtyjen päätösten ja niitä koskevien äänestysten dokumentointi on puheenjohtajan lakisääteinen velvollisuus. Käytännössä puheenjohtajan apuna toimii usein kokouksen sihteeri, joka kirjaa kokouksessa käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset pöytäkirjaa varten.

  • Usein pöytäkirjaan merkitään tehtyjen päätösten lisäksi myös kokouksen aloitusmuodollisuudet, jotka kertovat menettelyn asianmukaisuudesta ja päätöksenteon edellytysten täyttymisestä. 

 1. Kokouspöytäkirjan allekirjoittaminen

  • Pöytäkirjan allekirjoittaa yhtiökokouksen puheenjohtaja sekä vähintään yksi pöytäkirjantarkastaja.  

 2. Ääniluettelon laatiminen

  • Kokouksen puheenjohtajan vastuulla on varmistaa, että yhtiökokouksessa läsnä olevista osakkeenomistajista sekä näiden asiamiehistä ja avustajista laaditaan ääniluettelo. Ääniluetteloon merkitään kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Luettelo otetaan kokouksen lopuksi yhtiökokouspöytäkirjan liitteeksi.

  • Yhtiökokouksen ääniluettelon malliPuheenjohtajan asemaan liittyviä erityispiirteitä  

Puheenjohtajan ääni ratkaisee: Yhtiökokouksessa asioista päätetään pääsääntöisesti enemmistöpäätöksellä. Tällöin päätökseksi tulee ehdotus, jota yli puolet annetuista äänistä on kannattanut. Jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin, on yhtiökokouksen puheenjohtajan ääni ratkaiseva silloin kun äänet menevät tasan.

Vahingonkorvausvastuu: Yhtiökokouksen puheenjohtajan tulee korvata vahinko, jonka hän on tehtävässään aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle rikkomalla osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Vastuu edellyttää lisäksi, että vahinko on aiheutunut joko tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. 

 • Yhtiökokouksen puheenjohtaja voi joutua vastuuseen esimerkiksi sen vuoksi, että tämä on huolimattomuudestaan laiminlyönyt yhtiökokouspöytäkirjan laatimisen.

Miten laadin kokouspöytäkirjan helpoiten?

Laadukkaat yhtiökokousten pöytäkirjat laadit vaivattomasti Sopimustiedon palvelussa. Sisällöt ovat juristien laatimia.

----

Tags: yhtiökokouksen puheenjohtaja, yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta, yhtiökokouksen puheenjohtajana toimiminen

 


Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja