Yhtiöjärjestyksen muutos vaatii määräenemmistöpäätöksen

Yhtiöjärjestyksen muutos vaatii taakseen määräenemmistöpäätöksen yhtiökokouksessa. Lue tästä artikkelista, miten määräenemmistö lasketaan ja mitä hallinnollisia toimenpiteitä yhtiöjärjestyksen muutos vaatii.

Tausta: Mikä on yhtiöjärjestys?

Yhtiöjärjestys on jokaiselle osakeyhtiölle pakollinen asiakirja, joka tulee laatia ja rekisteröidä yhtiön perustamisen yhteydessä. Osakeyhtiö on toiminnassaan sidottu osakeyhtiölain säännösten lisäksi yhtiöjärjestyksen määräyksiin. Usein yhtiöjärjestystä kuvataankin yhtiön sisäiseksi laiksi. Siinä asetetut määräykset voivat olla hyvin oleellisia yhtiölle – esimerkiksi yhtiön osakkeita koskevat määräykset – tai enemmänkin muodollisuuksia, kuten vaatimus toimittaa yhtiökokouskutsut tai pitää osakasluetteloa tietyllä tavalla.

Yhtiötä perustettaessa saat laadittua yksinkertaisen yhtiöjärjestyksen helpoiten YTJ:n sähköisessä järjestelmässä, kun teet ilmoituksen yhtiöstäsi. Jos vakiomuotoinen yhtiöjärjestys ei kuitenkaan riitä yhtiösi tarpeisiin, voit laatia kehittyneemmän version Sopimustiedon älykkäällä yhtiöjärjestysmallilla.

Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muutoksesta

Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päättäminen kuuluu yhtiökokoukselle – päätösvalta ei ole delegoitavissa yhtiön muille toimielimille.

Yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää aina vähintään määräenemmistön tukea (2/3), eli pelkkä enemmistö ei riitä. Lisäksi yhtiökokouksen päätöksenteko edellyttää pääsääntöisesti tiettyjen laissa säädettyjen muodollisuuksien seuraamista, kuten kaikkien osakkeenomistajien asianmukaista kutsumista kokoukseen. Hallinnollisen vaivan ja jälkikäteisten erimielisyyksien minimoimiseksi yhtiöjärjestyksen sisältöä kannattaa siis harkita tarkoin jo yhtiötä perustettaessa, jos se on mahdollista.

Miten määräenemmistö lasketaan?

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen vaatii lähtökohtaisesti määräenemmistön kannatusta, mikä tarkoittaa 2/3:n enemmistöä sekä yhtiökokouksessa annetuista äänistä että kokouksessa edustetuista osakkeista. Poissa olevien osakkeenomistajien osakkeita ja ääniä ei siis huomioida.

Huomaa sen sijaan, että jos joku läsnä olevista osakkeenomistajista pysyttelee äänestyksessä passiivisena, sillä on vaikutusta määräenemmistöön vaadittavien osakkeiden ja äänten laskemiseen. Tämä on seurausta siitä, että 2/3 lasketaan paikalla olevien perusteella. Päätöksenteko yhtiöjärjestyksen muutoksen puolesta saattaa siis estyä paitsi vastaan äänestävien myös passiivisena pysyvien osakkeenomistajien vuoksi.

Mahdollisuus poikkeukseen: Edellä mainittu määräenemmistösääntö on laissa asetettu lähtökohta. Yhtiöjärjestyksessä itsessään on mahdollista määrätä tiukemmista määräenemmistövaatimuksista (esim. 80 % äänistä ja osakkeista) sekä erilaisista päätöksentekoa koskevista lisäedellytyksistä, kuten muutoksen käsittelemisestä kahdessa peräkkäisessä yhtiökokouksessa. Yleisesti tällaiset määräykset ovat kuitenkin harvinaisia.

Aina määräenemmistökään ei riitä

Tietyissä tapauksissa edes määräenemmistön saavuttaminen ei riitä, vaan muutos vaatii joidenkin tai kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen. Osakkeenomistajan suostumusta edellytetään yleisesti sellaisten muutosten kohdalla, jotka joko lisäävät hänen velvollisuuksiaan tai vähentävät hänen oikeuksiaan. Tällaisia ovat esimerkiksi lunastus- tai suostumuslausekkeet, jotka rajoittavat oikeutta osakkeen hankkimiseen sekä muutokset, joilla osakkeenomistajan maksuvelvollisuutta lisätään tai oikeutta voittoon kavennetaan. Kaikkien osakkeenomistajien suostumus vaaditaan esimerkiksi muutettaessa osakeyhtiö muuksi yritysmuodoksi.

Yhtiöjärjestyksen muutos on dokumentoitava

Yhtiökokouksen päätöksistä on laadittava pöytäkirjat, jotka arkistoidaan. Myös yhtiöjärjestyksen muutos on dokumentoitava, oli sen takana määräenemmistö tai yksimielisyys.

Sopimustiedon palvelussa laadit vaivattomasti yhtiökokousten pöytäkirjat sekä kutsut kokouksiin; juristiemme laatimiin mallisisältöihin kuuluu myös yhtiöjärjestyksen muutoksesta päättäminen. Tutustu pöytäkirjasisältöihimme tarkemmin täällä.

Muista ilmoittaa yhtiöjärjestyksen muutos kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestyksen muutoksesta on lisäksi aina ilmoitettava kaupparekisteriin. Muutosten rekisteröinti ei ole ilmaista, vaan siitä peritään muutaman sadan euron suuruinen viranomaismaksu. Muutokset tulevat voimaan vasta rekisteröintihetkellä. Niitä ei saa panna täytäntöön ennen rekisteröintiä.

----

Tags: yhtiöjärjestyksen muutos määräenemmistö, yhtiökokous määräenemmistö

Sopimustieto.fi - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis
Uusyrityskeskus

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja