Vapaamuotoinen ositussopimus – mikä se on?

Ositussopimus laaditaan tulevaa avioero-ositusta eli aviovarallisuussuhteiden purkamista varten. Ositussopimuksessa puolisot sopivat, mitä konkreettisia omaisuuseriä kumpikin puoliso saa avioliiton jälkeen tehtävässä omaisuuden osituksessa.

TIIVISTELMÄ: Vapaamuotoinen ositussopimus eli sopimus avioeron varalta

  • Sopimus osituksen sisällöstä: Ositussopimus on sopimus, jossa puolisot sopivat myöhemmän osituksen lopputuloksesta eli siitä, mikä konkreettinen omaisuuserä tulee jaossa kunkin puolison omistukseen. Sopimuksen laatiminen ei vielä muuta puolisoiden omistussuhteita millään tavalla.

  • Omaisuuden ositus: Ositus tehdään avioliiton päättyessä, mikäli puolisoiden oikeutta toistensa omaisuuteen ei ole poistettu tai rajoitettu. Osituksessa puolisoiden avioliittoon perustuva oikeus toisen omaisuuteen puretaan ja omaisuus jaetaan pysyvästi.

  • Vapaamuotoinen sopimus: Ositussopimus on vapaamuotoinen asiakirja. Se on kuitenkin syytä laatia kirjallisesti, jotta se voidaan ottaa myöhemmän osituksen perusteeksi. 

---

Avioliiton päätyttyä omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti puoliksi

Omaisuuden ositus: Avioliitossa puolisoilla on lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Kun avioliitto päättyy, oikeus toteutetaan omaisuuden osituksessa. Osituksessa avio-oikeus puretaan ja omaisuus jaetaan pysyvästi osapuolten välillä. 

Puolittamisperiaate: Omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti niin, että kumpikin puoliso saa puolet avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä (eli omaisuudesta joka jää jäljelle kun varoista vähennetään velat). Monesti luullaan, että avio-oikeus koskee vain puolisoiden yhteisomistuksessa olevaa omaisuutta. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, sillä mikäli avio-oikeutta ei ole erikseen rajoitettu, koskee se kaikkea – myös ennen avioliittoa hankittua ja lahjaksi saatua – omaisuutta. 

 

Ositussopimuksessa sovitaan omaisuuden jaon sisällöstä

Ositussopimus: Tulevasta osituksesta voidaan sopia ositussopimuksella, jota kutsutaan myös osituksen esisopimukseksi. Ositussopimus on sopimus, jossa puolisot sopivat myöhemmän omaisuuden jaon lopputuloksesta eli siitä, mikä konkreettinen omaisuuserä tulee jaossa kunkin puolison omistukseen. Puolisot voivat sopia esimerkiksi, että toinen puoliso saa avioeron jälkeen yhteisen kodin lainoineen ja toinen saa kaiken muun omaisuuden. 

  • Huomaa, että velkojen järjestely edellyttää asiasta sopimista lainanantajan kanssa. Esimerkiksi asuntolainan velallista ei siis voi vaihtaa osapuolten keskinäisin sopimuksin.

Suhde avioehtoon: Ositussopimus eroaa avioehdosta siinä, että ositussopimuksessa sovitaan kunkin omaisuuserän konkreettisesta omistusoikeudesta. Avioehdossa sen sijaan määritellään, mikä omaisuus voi ylipäänsä olla ositettavan omaisuuden piirissä. 

  • Esimerkki: Avioehtosopimus ja ositussopimus 

    • Puolisot laativat avioehdon, jonka mukaan toisen puolison yritysvarallisuus on erotilanteessa osituksen ulkopuolella ja kaikki muu omaisuus on avio-oikeuden piirissä. 

    • Puolisot laativat ositussopimuksen, jossa he sopivat miten tämä avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan mahdollisessa tulevassa avioero-osituksessa. Puolisot voivat sopia esimerkiksi, että toinen puoliso saa avioeron jälkeen yhteisen kodin lainoineen ja toinen saa kaiken muun omaisuuden. 

 

Ositussopimus voidaan tehdä vapaamuotoisesti

Suosi kirjallista sopimista: Ositussopimus voidaan laatia vapaamuotoisesti. Kirjallinen muoto on kuitenkin vahvasti suositeltava, sillä kirjallinen ositussopimus voidaan ottaa myöhemmässä osituksessa jaon pohjaksi. Osapuolten sopimuksin tekemästä osituksesta on joka tapauksessa tehtävä kirjallinen osituskirja, joka tulee olla puolisoiden allekirjoittama ja kahden todistajan todistama. 

 

Laadi ositussopimus helposti

Sopimustiedon palvelussa voit vaivattomasti laatia tilanteeseesi parhaiten sopivan ositussopimuksen. Malli sisältää juristien laatimat vakiosisällöt sekä yleistajuista tietoa kunkin kohdan merkityksestä.

----

tags: ositussopimus, vapaamuotoinen ositussopimus


Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja