Työsopimuksen yksipuolinen muuttaminen – 3 tilannetta, joissa se on sallittua

Työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteen ehdoista työsopimuksella. Osapuolet voivat luonnollisesti muuttaa tai täydentää keskinäistä sopimustaan milloin tahansa ollessaan siitä yksimielisiä. Sen sijaan työsopimuksen yksipuolinen muuttaminen on poikkeuksellista. Lue tästä jutusta, missä kolmessa tilanteessa työnantaja saa muuttaa työsopimusta yksipuolisesti.

1. Työn vähentäminen, jos työtä ei ole enää tarjolla sovittua tuntimäärää

Työnantaja saa osa-aikaistaa työsuhteen yksipuolisesti ilman työntekijän suostumusta, jos työtä ei ole enää tarjolla työsopimuksessa sovittua tuntimäärää. Työsuhteen osa-aikaistamisella tarkoitetaan työntekijän viikoittaisen tai vuorokautisen työajan pysyvää lyhentämistä. Jo valmiiksi osa-aikaisen työsuhteen työtuntien vähentäminen rinnastuu kokoaikaisen työsuhteen osa-aikaistamiseen, joten niihin sovelletaan samoja sääntöjä.

Osa-aikaistamisen perustetta arvioidaan samoista lähtökohdista kuin irtisanomista taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Keskeinen ero näiden välillä on, että irtisanominen edellyttää asteen verran painavampia perusteita kuin osa-aikaistaminen. Työnantaja saa siis osa-aikaistaa työsuhteen, jos tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Lisäedellytyksenä on, ettei työntekijä ole siirrettävissä tai koulutettavissa toisiin, kokoaikaisiin tehtäviin. Yksipuolinen osa-aikaistaminen koskee vain toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia – määräaikaista sopimusta ei voi pääsääntöisesti osa-aikaistaa.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle osa-aikaistamisesta työsopimuksen irtisanomisajan pituista siirtymäaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava osa-aikaistamisen perusteet ja vaihtoehdot. Ilmoituksen antaminen käynnistää irtisanomisajan, jonka kuluttua uusi työaika ja sen mukainen palkkaus astuvat voimaan.

Laadit tämän ilmoituksen helpoiten Sopimustiedon älykkäällä asiakirjamallilla: 

2. Työsopimusta muutetaan työntekijän eduksi

Työsopimuksen yksipuolinen muuttaminen on lähtökohtaisesti sallittua, jos sopimusta muutetaan yksiselitteisesti työntekijän eduksi. Esimerkiksi palkankorotus tai uusi luontoisetu samalla toimenkuvalla on tällainen muutos. Muutos kannattaa antaa tiedoksi kirjallisella ilmoituksella. Työsopimuksen osa-aikaistamisesta poiketen sopimuksen muuttaminen työntekijän eduksi ei edellytä irtisanomisajan pituista siirtymäaikaa, vaan muutos tulee voimaan työnantajan haluamana ajankohtana. Työnantaja saa muuttaa niin toistaiseksi voimassa olevaa kuin määräaikaista sopimusta työntekijän eduksi. 

Laadit ilmoituksen sopimuksen muuttamisesta vaivatta juristiemme suunnittelemalla asiakirjamallilla:

3. Sopimusehto sallii työsopimuksen yksipuolisen muuttamisen

Työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa voi olla nimenomainen sopimusehto, joka oikeuttaa työnantajan muuttamaan työsopimuksen ehtoja yksipuolisesti. Työnantajan yksipuolinen oikeus on yleensä rajoitettu koskemaan vain osaa sopimuksesta, joskin usein työsopimuksen hyvin keskeisiä osia, kuten työtehtäviä tai palkkausta. Tällaiset muutosehdot ovat lähtökohtaisesti sallittuja, mutta niiden on silti oltava kokonaiskuvassa kohtuullisia ja perusteltuja.

Muutoksesta ilmoittaminen onnistuu niin ikään kätevästi kaikkiin tilanteisiin muuntuvalla ilmoitusmallillamme:

Sopimustieto.fi - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis
Uusyrityskeskus

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja