Työntekijän irtisanominen sairaslomalla – miten se tulee tehdä?

Työntekijän irtisanominen sairauden vuoksi on lähtökohtaisesti kiellettyä. Laki ei kuitenkaan kiellä irtisanomisilmoituksen toimittamista työntekijälle, joka on sairaslomalla, jos laillinen irtisanomisperuste täyttyy. Lue tästä, miten työntekijän irtisanominen sairaslomalla tulee tehdä.

Työntekijän irtisanominen sairaslomalla onnistuu samalla tavalla kuin muulloinkin

Työntekijän irtisanominen sairaslomalla tehdään lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin muulloinkin.

Tarkasta TES: Muistathan kuitenkin tarkastaa työehtosopimuksen sisällön, jos työsuhteeseen sovelletaan jotain työehtosopimusta. Siinä on nimittäin voitu sopia, että työntekijän irtisanominen sairaslomalla on kiellettyä. Tällaisessa tilanteessa työnantajan tulee odottaa, että työntekijä palaa töihin ennen kuin hänet voidaan irtisanoa.

Irtisanomisilmoituksen voi antaa henkilökohtaisesti, sähköisesti tai postitse

Henkilökohtainen tiedoksianto: Irtisanomisesta on ilmoitettava työntekijälle ensisijaisesti henkilökohtaisesti (kasvotusten tai esim. puhelimitse). Kirjallinen irtisanomisilmoitus on viisasta tehdä, vaikka itse irtisanominen olisi suullinen, jotta sen sisällöstä ja ajankohdasta jää selkeä todiste. Mikäli irtisanomisilmoitus annetaan henkilökohtaisesti, katsotaan irtisanomisen tulevan työntekijän tietoon välittömästi.

Tiedoksianto sähköisesti tai postitse: Jollei irtisanomisilmoituksen antaminen henkilökohtaisesti ole mahdollista, voidaan ilmoitus antaa sähköisesti tai postitse. Tällaisen ilmoituksen katsotaan tulevan työntekijän tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on lähetetty. Jos työntekijä kuitenkin vastaanottaa ilmoituksen aiemmin kuin seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, katsotaan irtisanomisen tapahtuvan ilmoituksen todellisena vastaanottohetkenä.

Työsuhteen päättymishetki: Irtisanomisilmoituksen antaminen työntekijälle käynnistää irtisanomisajan, jonka viimeisenä päivänä työsuhde päättyy. Irtisanomisaika määräytyy lain, työsopimuksen tai työehtosopimuksen mukaan.

Miten laadin irtisanomisilmoituksen helpoiten?

Juridisesti pätevän ja laadukkaan irtisanomisilmoituksen laadit helpoiten Sopimustiedon palvelussa:

Juristien laatimat malliehdot: Irtisanomisilmoituksen malli sisältää juristien laatimat malliehdot, jotka muuntuvat älykkään teknologian avulla juuri sinun tarpeisiisi sopiviksi. Työntekijän irtisanominen sairaslomalla onnistuu ilman turhaa paperityötä, kun lähetät ilmoituksen suoraan palvelustamme työntekijän puhelimeen tai sähköpostiin. Pyytämällä ilmoitukseen työntekijän sähköisen allekirjoituksen saat riidattoman todisteen siitä, minkä sisältöinen ilmoitus työntekijälle on annettu ja milloin.

Muista työtodistus: Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle kirjallinen työtodistus työsuhteen päätyttyä, jos työntekijä pyytää sitä. Laadi työtodistus:


Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja