Työntekijän irtisanominen luottamuspulan vuoksi – miten ja millä perusteella

Työsuhde on luottamussuhde. Jos työnantajan ja työntekijän välinen luottamus horjuu vakavalla tavalla, edellytyksiä työsuhteen jatkamiselle ei välttämättä enää ole. Työntekijän irtisanominen luottamuspulan vuoksi voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos työntekijä toimii epärehellisesti työssään.

Tiivistelmä: työnantaja, näin irtisanot työntekijän luottamuspulan vuoksi

  • Millä perusteella voin irtisanoa? Työntekijän irtisanominen luottamuspulan vuoksi voi olla sallittua, jos työntekijä on rikkonut tai laiminlyönyt lojaliteettivelvollisuuttaan niin vakavalla tavalla, että osapuolten välinen luottamus on sen seurauksena kadonnut tai heikentynyt vakavasti. Esimerkiksi liikesalaisuuksien vuotaminen ulkopuolisille tai kilpailevaan toimintaan ryhtyminen voi oikeuttaa irtisanomiseen.
  • Miten irtisanon? Työntekijän irtisanominen luottamuspulan vuoksi edellyttää pääsääntöisesti varoituksen antamista, työntekijän kuulemista, uudelleen sijoittamisen selvittämistä ja irtisanomisilmoituksen antamista. Laadit näihin liittyvät asiakirjat vaivattomasti Sopimustiedon palvelussa:

----

Irtisanominen edellyttää asiallista ja painavaa syytä – luottamuspula voi olla sellainen

Asiallisuuden ja painavuuden vaatimus: Työntekijän irtisanominen henkilöstä johtuvasta syystä on sallittua vain, jos siihen on asiallinen ja painava syy. Tällaisen asiallisen ja painavan syyn katsotaan olevan olemassa, jos työntekijä on rikkonut tai laiminlyönyt työsuhteensa kannalta olennaisia velvollisuuksia vakavasti. 

Lojaliteettivelvollisuus: Työsuhde luo sekä työnantajalle että työntekijälle useita velvollisuuksia. Lojaliteettivelvollisuus on työsuhteen kulmakivi – sen mukaan työnantajan ja työntekijän tulee toimia lojaalisti toisiaan kohtaan huomioiden toistensa edut. Työntekijän lojaliteettivelvollisuuteen kuuluu useita työsuhteen kannalta olennaisia velvollisuuksia, kuten salassapitovelvollisuus ja kilpailukielto. Lojaliteettivelvollisuuden rikkominen voi johtaa työnantajan ja työntekijän väliseen luottamuspulaan, joka taas voi oikeuttaa työntekijän irtisanomiseen. 

Määräaikaisuuksia ei voi irtisanoa: Työntekijän irtisanominen luottamuspulan vuoksi voi tulla kyseeseen vain, jos työntekijällä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä ei voi lähtökohtaisesti irtisanoa.

Missä tilanteissa työntekijän irtisanominen luottamuspulan vuoksi voi olla sallittua?

Työntekijän irtisanominen luottamuspulan vuoksi voi olla sallittua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Työntekijä vuotaa työnantajansa liikesalaisuuksia ulkopuolisille
  • Työntekijä ryhtyy työnantajansa kanssa kilpailevaan toimintaan
  • Työntekijä toimii epärehellisesti työssään (esim. varastaa työnantajaltaan tai väärinkäyttää sairauslomaoikeuttaan)
  • Työntekijä levittää työnantajastaan perättömiä, tämän toimintaa vahingoittavia tietoja

Teon tulee heikentää työnantajan ja työntekijän välistä luottamusta niin vakavalla tavalla, ettei työsuhteen jatkamiselle ole enää edellytyksiä. Työntekijän irtisanominen luottamuspulan vuoksi ei siis ole mahdollista vain vähäisen rikkeen perusteella.

Irtisanomisperusteen arviointi on kokonaisharkintaa

Irtisanomisperusteen täyttymisen arviointi on aina tapauskohtaista kokonaisharkintaa. Työnantajan tulee tarkastella tapahtunutta kokonaisuutena ja sen pohjalta arvioida, onko työntekijän irtisanominen luottamuspulan vuoksi perusteltua vai tulisiko tapauksessa turvautua lievempään toimenpiteeseen, kuten huomautukseen tai varoitukseen. Arviointiin vaikuttavat muun muassa rikkeen laatu ja vakavuus, työntekijän asema ja suhtautuminen tekoon, työn luonne sekä yrityksen koko.

Miten irtisanominen tulee tehdä? – Muista nämä 4 kohtaa

  1. Anna työntekijälle varoitus. Työntekijää ei pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on annettu varoituksen muodossa mahdollisuus korjata menettelynsä. Laadi varoitus:
  2. Varaa työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi. Jos moitittava menettely toistuu ja irtisanominen tulee ajankohtaisesti, työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi irtisanomisen syystä ennen irtisanomista. Dokumentoi kuuleminen:
  3. Selvitä, voitko järjestää muuta sopivaa työtä. Työnantajan on pääsääntöisesti selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä toisiin tehtäviin, joista työntekijä voisi ammattitaitonsa ja kokemuksensa perusteella selviytyä. Jos tällaista työtä ei ole kohtuullisin toimenpitein järjestettävissä, saa työnantaja turvautua irtisanomiseen.

  4. Anna irtisanomisilmoitus: Irtisanomisilmoitus kannattaa aina antaa kirjallisena, jotta ilmoituksen sisällöstä ja ajankohdasta jää selkeä todiste. Ilmoituksen antaminen työntekijälle käynnistää irtisanomisajan, jonka pituus määräytyy lain, työsopimuksen tai työehtosopimuksen mukaan. Laadi irtisanomisilmoitus:

Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja