Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet

Työsuhde luo sekä työnantajalle että työntekijälle useita velvollisuuksia. Työlainsäädäntö on näiden velvollisuuksien kulmakivi – se asettaa velvollisuuksien peruslähtökohdat. Lue tästä, mitkä työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ovat sekä millainen merkitys työsopimuksella on näiden velvollisuuksien kannalta.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan päävelvoite on palkanmaksuvelvollisuus. Työnteon vastike maksetaan yleensä rahapalkkana. Rahapalkan määrästä sovitaan tavanomaisesti työsopimuksessa, minkä ohella sopimuksessa voidaan sopia mahdollisista luontoiseduista, joita ovat esimerkiksi ravinto-, puhelin- ja autoetu. Tarpeen mukaan voidaan sopia myös esimerkiksi ylityökorvauksista, palkkapäivästä ja työmatkakustannuksista.

Työnantajalla on direktio-oikeus eli oikeus johtaa ja valvoa työntekoa. Siihen liittyen työnantajalla on velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta työntekijöidensä suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta. Lisäksi työnantajaan kohdistuvat muun muassa lojaliteettivelvollisuus, perehdyttämisvelvollisuus, tasapuolisen kohtelun vaatimus ja syrjintäkielto. Lojaliteettivelvollisuus on yleinen sopimusoikeudellinen periaate, jonka mukaan sopimusosapuolten – kuten työnantajan ja työntekijän – on otettava toimissaan huomioon toistensa tärkeät edut. 

Työntekijän velvollisuudet

Työntekijän päävelvoite on työntekovelvollisuus. Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa hänelle työn suorittamisesta. Työntekijän työntekovelvollisuuden laajuus määräytyy työsopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaan. Työsopimuksessa on syytä sopia esimerkiksi työtehtävistä, työajasta ja työntekopaikasta. Ehdoista kannattaa sopia suurpiirteisesti ja niin, että työnantaja voi tarpeen tullen työnjohto-oikeutensa nojalla määrätä työntekijää esimerkiksi tekemään muitakin tehtäviä tai työskentelemään toisessa paikassa. Tällaiset ehdot voivat osoittautua kullanarvoisiksi, jos yrityksessä tapahtuu muutoksia, joiden seurauksena työnantajalle syntyy tarve työn uudelleenorganisointiin.

Työnantajan ohella myös työntekijällä on työturvallisuus- ja lojaliteettivelvollisuus. Lojaliteettivelvollisuuteen kuuluvat muun muassa salassapitovelvollisuus eli kielto ilmaista liikesalaisuuksia sekä kilpailevan toiminnan kielto työsuhteen aikana. Työntekijän mahdollisuutta siirtyä kilpailijalle tai perustaa kilpaileva yritys työsuhteen jälkeen voidaan rajoittaa kilpailukieltoehdolla tai -sopimuksella, jos siihen on erityisen painava syy. Kriteerin täyttymistä arvioidaan muun muassa työntekijän aseman ja tehtävien perusteella. 

Työsopimuksella on suuri merkitys 

Edellä mainitut työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ovat työsuhteen keskeisimpiä. Lisäksi laissa säädetään useista muistakin velvollisuuksista. Työsopimuksella on suuri merkitys työnantajan ja työntekijän velvollisuuksien kannalta, koska sillä voidaan täydentää lain asettamia velvoitteita. Työnantajan lain mukaisista velvollisuuksista ei yleensä voida sopia työntekijän vahingoksi – eduksi kylläkin. Työntekijän velvollisuuksista taas voidaan sopia melko vapaasti. 

Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet on syytä kirjata yksityiskohtaisesti työsopimukseen. Kun työsuhteen pelisäännöistä on sovittu seikkaperäisesti, jälkikäteisten riitojen riski vähenee. 

Miten laadin työsopimuksen helpoiten?

Työsopimuksen laadit helpoiten Sopimustiedon älykkäällä työsopimusmallilla. Malli on juristien kehittämä ja ylläpitämä, ja se muuntuu pikavalinnoin juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä sopimusmalleista:


Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja