Tilikauden muuttaminen – näin se onnistuu

Osakeyhtiötä perustettaessa tulee määrätä yhtiön tilikaudesta. Yleisin tilikausi on kalenterivuosi, mutta esimerkiksi sesonkiluontoisessa liiketoiminnassa se ei ole välttämättä paras ratkaisu. Perustamisen yhteydessä määrätty tilikausi on mahdollista muuttaa yhtiökokouksen päätöksellä. Tilikauden päättyminen voidaan siten ajoittaa ajankohtaan, joka vastaa paremmin yhtiön yksilöllisiä tarpeita. Lue tästä artikkelista, miten osakeyhtiön tilikautta voi muuttaa.

Miksi tilikauden ajankohtaa muutetaan?

Perustamisen yhteydessä määrätty tilikausi saattaa osoittautua epäsuotuisaksi yhtiön tarpeiden kannalta. Tilikauden päättyminen saattaa ajoittua esimerkiksi kiireisimpään vuodenaikaan, jolloin resursseja ei haluta käyttää tilinpäätöksen toimittamisvelvollisuudesta johtuviin toimenpiteisiin. Perustamisen yhteydessä määrätystä tilikaudesta ei kuitenkaan tarvitse pitää kynsin ja hampain kiinni, vaan tilikausi voidaan yhtiökokouksen päätöksellä muuttaa yhtiön kannalta edullisemmaksi.

Tilikauden toistuva muuttaminen ei kuitenkaan ole hyvän kirjanpitotavan mukaista. Tilikauden muuttamiselle tulisi tämän takia olla painavat perusteet.

Tilikauden muuttaminen kuuluu yhtiökokoukselle

Osakeyhtiön tilikaudesta määrätään joko yhtiön perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Tilikauden pituus on lähtökohtaisesti 12 kuukautta. Toimintaa aloitettaessa, lopetettaessa tai tilinpäätöksen ajankohtaa muutettaessa tilikausi voi olla mainittua ajanjaksoa lyhyempi tai pitempi, kuitenkin pisimmillään 18 kuukautta. Tilikauden vähimmäispituuden osalta ei ole säädetty vastaavia rajoituksia.

Tilikauden muuttamisesta päättäminen kuuluu yhtiökokoukselle riippumatta siitä, sisältyvätkö tilikautta koskevat määräykset perustamissopimukseen vai yhtiöjärjestykseen. Tämä valinta kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka suurta yhtiökokouksen kannatusta tilikauden muuttaminen edellyttää.

Jos yhtiön tilikaudesta määrätään perustamissopimuksessa, tilikauden muuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti yhtiökokouksen enemmistöpäätöstä, ellei yhtiöjärjestyksen määräyksistä muuta johdu. Enemmistöpäätös tarkoittaa, että ehdotusta kannattaa yli puolet kokouksessa annetuista äänistä. Jos tilikautta koskevat määräykset on sen sijaan otettu yhtiöjärjestykseen, tulee yhtiökokouksen päätöksenteossa noudattaa yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevia vaatimuksia. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää määräenemmistöä. Se tarkoittaa, että ehdotusta kannattaa vähintään 2/3:n enemmistö paitsi yhtiökokouksessa annetuista äänistä myös kokouksessa edustetuista osakkeista, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä tiukemmista määräenemmistövaatimuksista.

Yhtiökokouskutsut ja kokousten pöytäkirjat laadit helpoiten Sopimustiedon älykkäillä asiakirjamalleilla. Palvelun mallisisältöihin sisältyy myös tilikauden muuttaminen. Tutustu malliasiakirjoihimme tarkemmin täällä.

Muista rekisteröidä tilikauden muutos

Tilikauden muuttaminen edellyttää muutoksen rekisteröintiä. Muutoksesta ilmoitetaan PRH:lle, joka kirjaa muutoksen kaupparekisteriin. Ilmoituksen voi allekirjoittaa yhtiön toimitusjohtaja tai joku hallituksen jäsenistä. Tarvittaessa toimitusjohtaja tai hallituksen varsinainen jäsen voi valtuuttaa yhtiön ulkopuolisen henkilön tekemään kaupparekisteri-ilmoituksen. Huomioithan, että mahdollisella prokuristilla ei ole oikeutta allekirjoittaa muutosilmoitusta yhtiön puolesta.

Tilikauden muutos tulee voimaan vasta, kun muutos merkitään kaupparekisteriin. Muutosta ei tästä syystä voi tehdä milloin tahansa, vaan kirjaamiselle on varattava riittävästi aikaa. Voit tehdä ilmoituksen sähköisesti YTJ:n järjestelmässä. Jos ilmoitus tehdään verkossa, tulee yhtiön noudattaa PRH:n ja Verohallinnon ohjeistusten mukaan seuraavia määräaikoja:

  1. Tilikautta pidennettäessä ilmoitus on tehtävä 2 kuukautta ennen rekisterissä olevan tilikauden päättymistä.
  2. Tilikautta lyhennettäessä ilmoitus on tehtävä 2 kuukautta ennen kuin uusi, rekisteröitäväksi ilmoitettava tilikausi päättyy.

Vaikutus verotukseen

Verotus toimitetaan verovuodelta. Jos yhtiön tilikautena ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu kalenterivuoden aikana päättyneestä tai päättyneistä tilikausista. Veroilmoitus on tehtävä erikseen kultakin tilikaudelta. Kalenterivuoden aikana päättyneiden tilikausien tulot lasketaan yhteen ja verotetaan samana vuonna.

Esimerkiksi:

Yhtiön tilikausi on 1.2.2019–31.1.2020. Yhtiö kuitenkin pitää tarkoituksenmukaisempana, että tilikauden päättyminen ajoittuisi alkuvuoden kiireiden sijasta syksylle. Yhtiö päättää muuttaa tilikauttaan siten, että seuraava tilikausi päättyy 30.9.2020.

Koska molemmat tilikaudet päättyvät vuoden 2020 aikana, on kummankin tilikauden verovuosi 2020. Verovuoden tulo koostuu tilikausien yhteenlasketusta verotettavasta tulosta. Veroilmoitus tehdään kummankin tilikauden osalta erikseen.

 

Sopimustieto.fi - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis
Uusyrityskeskus

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja