Suullisen sopimuksen todistaminen on usein vaikeaa

Suullisen sopimuksen solmimishetkellä sen ehdot voivat vaikuttaa selkeiltä, mutta myöhemmin osapuolet saattavat havahtua siihen, että heillä on hyvinkin erilaiset käsitykset sopimuksesta. Toinen osapuoli voi olla jopa sitä mieltä, ettei velvoittavaa sopimusta ole syntynyt lainkaan. Kun ehtoja ei ole kirjattu ylös, on sopimuksen todistaminen usein erittäin haasteellista. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten suullisen sopimuksen olemassaoloa ja velvoitteiden sisältöä voi pyrkiä näyttämään toteen.

TIIVISTELMÄ: Suullisen sopimuksen todistaminen

  • Suulliseen sopimiseen liittyy kirjallista sopimusta suurempi riski epäselvistä tulkintatilanteista
  • Mikäli osapuolet eivät pääse keskenään sopuun erimielisyydestä, tulee tilanne viime kädessä tuomioistuimen arvioitavaksi
  • Kirjallinen sopimus on vahvin todiste, mutta sen lisäksi tuomioistuin voi turvautua esimerkiksi todistajiin, kirjallisiin todisteisiin ja sopimusosapuolten toiminnan arviointiin
  • Tuomioistuimen pyrkimyksenä on selvittää osapuolten tarkoitus

---

Suullinen sopimus on lähtökohtaisesti yhtä pätevä kuin kirjallinenkin, mutta siihen liittyvät riskit ovat kirjallista suuremmat. Suullisen sopimuksen sisältö voi jälkikäteen osoittautua epäselväksi, mistä sitten aiheutuu ikäviä ristiriitoja osapuolten välille. Tilanteeseen pyritään yleensä hakemaan ratkaisua keskinäisillä neuvotteluilla, jotka voivat olla pitkiä ja vaikeita. Osapuolet saattavat neuvottelujen tuloksena päästä keskenään yhteisymmärrykseen, jolloin asia ratkeaa heidän sopimallaan tavalla. Aina näin ei kuitenkaan käy.

Viime sijassa sopimusta arvioi tuomioistuin

Jos osapuolet eivät pääse kiistassaan yksimielisyyteen, voi kumpi tahansa osapuoli saattaa sen kanteella tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuimen tehtävänä on selvittää, mikä osapuolten tarkoitus on ollut, ja minkälaisten velvoitteiden he ovat tarkoittaneet tulevan itseään sitoviksi. Osapuolten käsitykset sopimuksesta voivat merkittävästi poiketa toisistaan, joten tuomioistuimen on turvauduttava muihin lähteisiin tilanteen selventämiseksi. Se voi kuulla todistajia, tutustua kirjallisiin todisteisiin ja tutkia sopimusosapuolten toimintaa väitetyn sopimuksen voimassaolon ajalta. Sille esitetyn näytön perusteella tuomioistuin ratkaisee asian, eli antaa tuomion.

Mihin näyttöön oikeus voi perustaa tuomionsa?

Allekirjoitettu sopimusasiakirja on käytännössä vahvin todiste, johon tuomioistuin perustaa ratkaisunsa, jos tällainen asiakirja voidaan esittää. Vaihtoehtoisesti tai täydentävästi voidaan tukeutua muun muassa seuraaviin todisteisiin.

Todistajat

Suullista sopimusta koskevissa riidoissa voidaan kuulla todistajina henkilöitä, joille on muodostunut käsitys sopimuksen olemassaolosta ja sen sisällöstä. Ideaalitilanteessa todistaja on ollut paikalla, kun suullista sopimusta on solmittu. Silloin hän saattaa pystyä seikkaperäisestikin kertomaan sen sisällöstä. 

Todistajina voidaan kuulla myös henkilöitä, jotka eivät ole olleet paikalla sopimuksen solmimistilanteessa, mutta joille on muutoin muodostunut käsitys sopimuksesta. Voi olla esimerkiksi niin, että sopimusosapuoli on kertonut sopimuksen sisällöstä kolmannelle osapuolelle, jota sitten kuullaan todistajana.

Kirjalliset todisteet

Tuomioistuin voi myös tutkia kirjallisia todisteita, jotka selventävät sopimusosapuolten tarkoitusta. Tällöin arvioitavaksi voi tulla monenlaista aineistoa, esimerkiksi muistiinpanoja, valokuvia ja osapuolten välisiä sähköposteja tai tekstiviestejä väitettyyn sopimukseen liittyen. Myös esimerkiksi viranomaisilta hankittuja asiakirjoja voidaan käyttää oikeudenkäynnissä todisteena. 

Edellä mainitut dokumentit eivät korvaa kirjallista sopimusta, vaan niihin joudutaan turvautumaan täsmällisemmän ja luotettavamman aineiston puuttuessa.

Sopimusosapuolten toiminta

Sopimusosapuolten toimenpiteiden perusteella voidaan päätellä, miten he ovat tosiasiassa ymmärtäneet sopimuksen sisällön ja mikä heidän tavoitteensa on ollut. Jos siis sopimusosapuolet ovat alkaneet täyttää väitetyn sopimuksen mukaisia velvoitteita, voidaan olettaa, että tällainen sopimus on todellakin olemassa. Esimerkiksi esineen hallinnan siirron voidaan tietyissä olosuhteissa katsoa tukevan tulkintaa siitä, että osapuolet olivat sopineet tavaran kaupasta. Tällaisten arvioiden tekeminen on kuitenkin erittäin olosuhdesidonnaista.

Turvaa selustasi kirjallisilla sopimuksilla

Suullisen sopimuksen todistamiseen liittyviä ongelmia voi helposti torjua tekemällä sopimukset kirjallisessa muodossa. Sopimustiedon palvelu sisältää yli 200 älykästä asiakirjamallia, joiden avulla laadit sopimuksesi vaivattomasti kirjalliseen muotoon. Tutustu asiakirjamalleihimme tarkemmin täällä

---

Tags: suullisen sopimuksen todistaminen, näyttö, todisteet


Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja