Sopimustyypit – tutustu näihin kahdeksaan tyyppiin

Sopimustyyppi tarkoittaa ryhmää keskenään samankaltaisia sopimuksia. Sopimustyypit eivät ole täysin vakiintuneita, vaan ne voidaan hahmottaa monella eri tavalla ja ne voivat olla osittain päällekkäisiäkin. Seuraava sopimusten luokittelu on yrittäjän näkökulmasta keskeisin.

1. Myynti- ja asiakassopimukset

Tähän sopimustyyppiin kuuluvat esimerkiksi tarjoukset, toimeksiantosopimukset sekä tavaran kauppakirjat. Tätä ryhmää yhdistää vahva sopimusvapaus: osapuolet saavat varsin vapaasti määrittää sopimustensa sisällön. Poikkeuksia toki on – esimerkiksi kuluttajasopimuksia rajoittaa kuluttajansuojalaki.

Yrityksen etu on, että myyntiin ja asiakkuuksiin liittyvien sopimusten sisältö on mahdollisimman yhdenmukainen. Yrityksen myyntiin ja asiakkaisiin liittyvien sopimusten osalta tärkeää on myös asiakirjojen hallinta, sillä toiminnan laajentuessa sopimusten määrä saattaa kasvaa tuhansiin. 

Sopimustiedon palvelusta löydät laadukkaat asiakirjamallit lukuisiin kaupankäynnin tilanteisiin. Juristien laatimista mallisisällöistä voit valita omaan tilanteeseesi sopivimmat ehdot, jolloin tarvitsemasi asiakirja syntyy jopa hiirenklikkauksin. Laatimasi asiakirjat arkistoituvat myös automaattisesti yrityksesi Sopimustilille. 

Tutustu esimerkiksi seuraavin sopimusmalleihimme:

2. Työsuhteeseen liittyvät sopimukset

Työsuhteeseen liittyvissä sopimuksissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota lainsäädännön vaatimuksiin. Työsopimuslain lähtökohtana nimittäin on, ettei työntekijän ja työnantajan välisellä sopimuksella voida vähentää työntekijälle lain mukaan kuuluvia oikeuksia ja etuja (esim. lomapäivien kertyminen, viikoittaiset lepoajat). 

Työsopimukset ja muut työsuhteen asiakirjat kannattaa laatia aina kirjallisesti. Työsuhteen ehtoja voidaan myös päivittää työsuhteen kestäessä kirjallisella ilmoituksella tai sopimuksella.

Asiakirjamalleja:

3. Yrityksen hallintoon liittyvät asiakirjat

Osakeyhtiön hallinto edellyttää lukuisten erilaisten asiakirjojen laatimista ja huolellista arkistointia. Tyypillisiä esimerkkejä tarvittavista asiakirjoista ovat yhtiökokousten ja hallituksen kokousten kokouskutsut ja pöytäkirjat.

Yrityksen hallintoon liittyy myös harvemmin toteutettavia järjestelyitä, joista esimerkkinä ovat osakeyhtiölaissa säännellyt osakeanti ja optio-oikeuksien luovutus sekä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuva tietosuojaseloste. 

Asiakirjamalleja:

4. Yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat

Jo aivan yritystoiminnan alkumetreillä laadukkaiden asiakirjojen merkitys on suuri. Hyvin laaditut yrityksen perustamiseen liittyvät dokumentit kantavat yli haastavienkin aikojen ja luovat lisäarvoa yrityksellesi. 

Yritysten perustamista säännellään kutakin yhtiömuotoa koskevassa lainsäädännössä. Esimerkiksi osakeyhtiö edellyttää kirjallista perustamissopimusta.

Asiakirjamalleja:

5. Kauppakirjat

Kaupankäynnin kohteena voivat olla esimerkiksi tavarat, kiinteistöt tai osakkeet. Sopiminen on yleisesti varsin vapaata, joskin kiinteistön kauppaan kohdistuu tiettyjä muotovaatimuksia, jotta se olisi pätevä.

Jälkikäteisten riitojen välttämiseksi kaikki kauppakirjat on aina syytä tehdä kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti. Sopimuksen kohteen määrittelyn lisäksi ainakin kauppahinnan suuruudesta ja maksuehdoista sekä omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisestä kannattaa ottaa kirjaukset sopimukseen.

Asiakirjamalleja:

6. Vuokrasopimukset

Vuokrasuhteen keskeisimmät asiakirjat liittyvät vuokrasopimuksen solmimiseen ja sen päättymiseen. 

Sekä asunnon että liikehuoneiston vuokrausta koskee omat lakinsa, joiden säännöksistä osapuolet voivat lähtökohtaisesti keskinäisellä sopimuksellaan poiketa. Tietyt säännökset ovat kuitenkin pakottavia; esimerkiksi asuinhuoneiston vuokrassa irtisanomisajasta ei saa sopia vuokralaisen asemaa heikentävästi.

Asiakirjamalleja:

7. Yhteistyön ja kumppanuuden sopimukset

Jos tavoittelet tiivistä yhteistyösuhdetta toisen yrityksen kanssa, kannattaa yhteistyösopimus laatia huolellisesti. Yhteistyö elää monesti suuntaan, jota on vaikea ennakoida sopimuksentekohetkellä, mutta alkuperäinen yhteistyösopimus määrittää yhteistyön peruspuitteet. Esimerkiksi yhteistyön tavoitteista, kulujaosta, salassapidosta, kilpailukiellosta ja houkuttelukiellosta on yleensä suositeltavaa sopia. 

Asiakirjamalleja:

8. Rahoitus

Parhaassa tapauksessa yritystoiminnan kulut katetaan myynnillä. Aina tähän ei pystytä, jolloin toimintaa pitää pystyä rahoittamaan joko omalla pääomalla tai velalla.

Asiakirjamalleja:

---

Tags: sopimustyypit, sopimusten luokittelu


Sopimustieto - Paras tapa laatia sopimukset

Oikotie
Sanoma
Mestis

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimuskoneella. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta. Teemme sopimukset Sopimuskoneessa, joko käyttäen palvelun valmiita asiakirjamalleja tai omia sisältöjämme."

Ilona Kangas, General Manager

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Sopimustieto on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt. Yleensä kun käyttöön tulee uusi järjestelmä, tulee paljon kysymyksiä, miten järjestelmässä edetään. Sopimustiedon osalta kysymyksiä on ollut todella vähän. "

Tommi Saari, toimitusjohtaja